Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)*

Cena ar PVN (EUR)

1.

Pakalpojumi izglītojamajiem

1.1.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi:

1.1.1.

izglītojamiem, kas mācās budžeta grupā*

viena vieta menesī

8,54

0,00*

 8,54

1.1.2.

izglītojamiem, kas mācās ar neklātienes formas apmācību un sadarbības partneriem profesionālās izglītības pārstāvjiem*

viena vieta diennaktī

2,85

0,00*

 2,85

1.1.3.

veļas mašīnas izmantošana

viena mazgāšana

1,07

0,23

 1,30

1.2.

Kancelejas un lietvedības pakalpojumi:

 

1.2.1.

 Kopēšana (A4 formāts)

Viena lapa

 0,07

 0,01

0,08

1.2.2.

Kopēšana (A3 formāts)

Viena lapa 0,10

0,02

 0,12

1.2.3.

Arhīva dokumenta sagatavošana un izsniegšana

Viena vienība

2,85 0,00** 2,85

1.2.4.

Izglītības dokumenta dublikāta izsniegšana Viena vienība 1,42 0,00** 1,42

2.

Mācību maksa

2.1.

Mācību maksa neklātienes nodaļā

1 mācību gads (2 semestri)

498,00

0,00**

 498,00

2.2.

Sagatavošanas kursi

288 mācību stundas

70,00

0,00**

 70,00

1.*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta "a" apakšpunktu.

2.**Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.

MK noteikumi Nr. 484 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

 

Iesniegums pārmaksai par sagatavosanas kursiem - spiediet šeit...