PIKC "Daugavpils tehnikums" audzeknu lidzparvalde un pulcina "Esi lideris" dalibnieki attalinato macibu procesa velas pateikties tehnikuma skolotajiem par vinu darbu.


"Sveicinats, mans skolotaj. Šoreiz, ir tas gadijums, kad runa nav par formalitatem, bet par sirsnibu un pateicibu! Bez skolotajiem musu valstij nav nakotnes. Tieši pedagogi no bernu darza lidz skolai ved mus uz zinibu pasauli un sirsnigam dzives attiecibam. Paldies Jums par Jusu darbu un ar šo video velamies Jus atbalstit šaja parbaudes laika, kad esam škirti viens no otra un macibu process notiek attalinati, bet domas mes esam kopa ar Jums. Paldies tehnikuma kolektivam par saliedetibu un profesionalo pieeju audzekniem. Mes to vertejam un ceram uz atrako tikšanos klatiene. Patiesa ciena "Esi lideris" pulcina dalibnieki un audzeknu lidzparvalde!"

Ar šo video velamies uzrunat sadarbibas partnerus, un nododot stafeti, aicinam Daugavpils pilsetas jauniešu domi veidot lidzigu video saviem pedagogiem.

Informāciju sagatavoja:  Juris Ostrovskis


Notika pirmā audzēkņu līdzpārvaldes darba sēde.

foto

 2019./2020. mācību gada audzēkņu līdzpārvalde un pulciņa "Esi līderis" vadītājs Juris Ostrovskis

Audzēkņu līdzpārvaldes pirmajā darba sēdē, kura tika sasaukta ar DT direktores rīkojumu, notika Valdes vēlēšanas un amatu sadalīšana līdzpārvaldes biedriem, kuri iepriekš bija pieteikušies līdzpārvaldes amatiem.

Lasīt tālāk ...