3 2021


 

dienesta viesnicas2021


 

2021-pazinojums


 

Daugavpils tehnikumā tiekas ministri un Daugavpils pilsētas galva

218224318 3096607083959046_939951633063259480_n

2021. gada 30. jūlijā Daugavpils tehnikumā notika augsta līmeņa tikšanās – vienkopus sanāca tehnikuma vadība direktores Ingrīdas Brokānes personā, satiksmes ministrs Tālis Linkaits, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, kā arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Tikšanās pirmajā daļā viesi iepazinās ar Daugavpils tehnikuma Varšavas ielas mācību korpusu – tika parādīta ne tikai materiāli tehniskā bāze, kas pieejama gan automehāniķu, gan mašīnbūves tehniķu, elektrotehniķu un dzelzceļa nozares speciālistu apmācībai un izglītošanai, bet arī vispārējās izglītības nodrošināšanai izmantotās mācību klases.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikuma skolotāji un darbinieki piedalās starptautiskā vebinārā”

picture 1

2021. gada 6. aprīlī Zoom platformā vebinārā “Mācīšana un mācīšanās pēc Covid 19 izolācijas” (Teaching and Learning after Covid-19 Lockdown), kura organizatori un koordinatori bija Portugāles Loules vidusskolas skolotāji, piedalījās 3 Daugavpils tehnikuma skolotāji un darbinieki.Šis bija jau otrais šāda veida seminārs: pirmajā seminārā piedalījās ~30 dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm, savukārt šajā seminārā satikās ~20 dalībnieki.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikums izvērtē Erasmus+ programmas projektos paveikto

picture 1 2021. gada 15. jūnijā plkst. 14.00 Daugavpils tehnikumā tiešsaistē ZOOM platformā norisinājās Erasmus+ projektu rezultātu izvērtēšanas starptautiskā konference. Tā bija veltīta divu Erasmus+ programmas KA1 darbības projektu noslēgumam: ir īstenots skolu sektora projekts "Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs" (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060158) un profesionālās izglītības sektora projekts "Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā" (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226).

Konferences mērķis bija apkopot projektu ietvaros īstenotās fiziskās un virtuālās mobilitātes, atskatīties gūtajā pieredzē un iespaidos, kā arī dalīties šajā pieredzē gan ar saviem kolēģiem un citiem izglītojamajiem, gan arī uzklausīt ārvalstu partneru – uzņemošo organizāciju iespaidus par Daugavpils tehnikuma pedagogu un izglītojamo mobilitātēm, to norisi un iegūtajām zināšanām un kompetencēm. Starptautiskajā pasākumā kopā piedalījās 40 dalībnieki – gan Daugavpils tehnikuma izglītojamie un pedagogi, gan arī pārstāvji no 6 partnerorganizācijām dažādās Eiropas valstīs, proti, Igaunijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Vācijas. Ņemot vērā starptautisko dimensiju, konference norisinājās latviešu un angļu valodā.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikumā noslēdzas projekts “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”

picture 1

2 gadu garumā Daugavpils tehnikumā tika īstenots Erasmus+ programmas skolu sektora projekts “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” (Nr.2019-1-LV01-KA101-060158). 2019./2020. mācību gada un 2020./2021. mācību gada laikā Daugavpils tehnikuma skolotāji darba vērošanas un kursu laikā Eiropā stiprināja savas profesionālās iemaņas un paaugstināja kvalifikāciju.

Tikai pilnveidojot un dažādojot skolotāju un citu izglītības speciālistu kompetences, pakāpeniski ieviešot kompetencēs balstītu mācību programmu, šī projekta ietvaros mēs dodam ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā, inovāciju pārnešanā un internacionalizācijas stiprināšanā Daugavpils tehnikumā. Šajā projektā piedalījās 8 Daugavpils tehnikuma skolotāji – mobilitāte tika īstenota virtuāli Erasmus+ programmas valstīs: Portugālē, Somijā, Itālijā.

Lasīt tālāk ...