Publiskie pārskati


Publiskais pārskats DT 2019./2020. m. g.

Publiskais pārskats DT 2018./2019. m. g.

Publiskais pārskats DT 2017./2018. m. g.

Publiskais pārskats DT 2016./2017. m. g.

Publiskais pārskats DT 2015./2016. m. g.

Publiskais pārskats DT 2014./2015. m. g.

Publiskais pārskats DVT 2013./2014. m. g.

Publiskais pārskats DVT 2012./2013. m. g.

Publiskais pārskats DVT 2011./2012. m. g.

Publiskais pārskats 1.AVS

Publiskais pārskats LTSTS

 

DAUGAVPILS TEHNIKUMA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI


Daugavpils tehnikuma pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmu “Autotransports” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datrotīkli” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmu “Dzelzceļa pakalpojumi” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmu “Dzelzceļa transports” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmu “Enerģētika un elektrotehnika” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmas “Komerczinības” pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmā “ Programmēšana”

Izglītības programmas „Frizieris” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmu „ Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” pašnovērtējuma ziņojums

Kvalifikācijas “Sliežu ceļu saimniecības tehniķis” (neklātiene) pašnovērtējuma ziņojums

Kvalifikācijas “Metālapstrādātājs” pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmas "Mašīnbūves tehniķis" pašnovērtējuma ziņojums

Izglītības programmas "Loģistikas darbinieks" pašnovērtējuma ziņojums

 

DAUGAVPILS VALSTS TEHNIKUMA darba plāns


DARBA PLĀNS 2020./2021. māc. g.

DARBA PLĀNS 2019./2020. māc. g.

DARBA PLĀNS 2018./2019. māc. g.

DARBA PLĀNS 2017./2018. māc. g.

DARBA PLĀNS 2016./2017. māc. g.

DARBA PLĀNS 2015./2016. māc. g.

DARBA PLĀNS 2014./2015. māc. g.

DARBA PLĀNS 2013./2014. māc. g.

DARBA PLĀNS 2012./2013. māc. g.

DARBA PLĀNS 2011./2012. māc. g.

Pielikumi darba plānam 2011./2012. māc.g.:

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

Pielikums Nr. 8

Pielikums Nr. 9

Pielikums Nr. 10

Pielikums Nr. 11

Pielikums Nr. 12

Pielikums Nr. 13

Pielikums Nr. 14

Pielikums Nr. 15

Pielikums Nr. 16

Pielikums Nr. 17

Pielikums Nr. 18

Pielikums Nr. 19

Pielikums Nr. 20

Pielikums Nr. 21

Pielikums Nr. 22

Pielikums Nr. 23