eraf LOGO_dpv

Skola gatavojas parakstīt vienošanos par ERAF projekta īstenošanu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nodrošinās 90,7 miljonus latu profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai.

Atbilstoši „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam” finansējums plānots 11 profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Daugavpils Profesionālā vidusskola mācību aprīkojuma modernizācijā un infrastruktūras uzlabošanā plāno ieguldīt 7 943 823 latus.

Lai profesionālā izglītības iestāde saņemtu plānoto finansējumu, ir aktualizēta un ar IZM saskaņota skolas investīciju un attīstības stratēģija, kurā iekļauta informācija par plānotajām investīcijām un profesionālās izglītības programmu piedāvājuma attīstību. Veikti iepirkumi būvniecībā, autoruzraudzībā un būvuzraudzībā. Skola ir sagatavojusi arī pamatotu iepērkamā mācību aprīkojuma sarakstu un aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķinu.

Projekta pieteikums 11.novembrī iesniegts IZM. 15.novembrī atbildīgā iestāde izvērtēja un apstiprināja mūsu skolas projektu. 11.decembrī tiek plānota vienošanās parakstīšana par projekta īstenošanu starp Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Profesionālo vidusskolu.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa