ERASMUS+ programmā iesniegti jauni projektu pieteikumi

erasmus plus2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. Laika posmā no 2013. līdz 2020.gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirts tieši mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt, Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošinās programmas ieviešanu.

Mūsu skola ir iesniegusi četrus projektus, kuri paredz profesionālās izglītības audzēkņu praksi Vācijā un pasniedzēju pieredzes apmaiņu Vācijā un Itālijā.

Informācija par konkursa rezultātiem būs pieejama 2014.gada jūnija mēnesī.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa