eraf LOGO_dpv

 

 

 

Būvniecības progress ERAF projektā

Informācija sagatavota: 2014.gada 16.jūnijā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” ietvaros 17.februārī ir uzsākti renovācijas darbi mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23, automobiļu diagnostikas darbnīcā Varšavas ielā 21A un dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23, 25.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa

Mācību korpuss Strādnieku ielā 16

Noslēgumam tuvojas mācību korpusa ēkas fasādes siltināšanas darbi. Ārējās fasādes daļā pie galvenās ieejas uzstādīti metāla karkasi dekoratīvām monopolikarbonāta žalūzijām un dekoratīvam stiklojumam.

1   2   3

4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabeigta ūdensvada, ārējā ūdens ievada, kanalizācijas un apkures sistēmas montāža. Iekštelpās notiek durvju montāžas darbi. Uzstādīti ugunsdzēšamie skapji ar aprīkojumu. Uzsākti grīdu flīzēšanas darbi.

7   8   9

 

 

 

 


Mācību korpuss Mendeļejeva ielā 1

Pabeigti jumta siltināšanas darbi. Noslēgumam tuvojas mācību korpusa ēkas fasādes siltināšanas darbi. Tiek veikti fasādes krāsošanas darbi.

10   11   12

13   14   15

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpinās ugunsdrošības sistēmas izbūve. Iekštelpās notiek durvju montāžas darbi. Uzsākta grīdu un grīdu kāpņu flīzēšana. Mācību laboratorijās uzstādīta ventilācijas sistēma.

16   17   18

 

 

 

 

Turpinās apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi. Uzstādīts sporta laukuma nožogojums un trenažieri. Apkārtēja teritorijā ieklāts asfalta segums. Tiek veikta apkārtējās teritorijas reljefa plānošana.

19   20   21

 

 

 

 


Mācību korpuss Varšavas ielā 23

Uzsākti ārējās fasādes renovācijas darbi. Uzstādīts pulkstenis.

22   23   24

25   26   27

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzsākti kāpņu restaurācijas darbi.

28   29   30

 

 

 

 

Pabeigti ārsienas siltināšanas darbi no iekšpuses. Uzsākti sienu krāsošanas darbi. Turpinās ugunsdrošības sistēmas izbūve. Pabeigti ventilācijas uzstādīšanas darbi.

31   32   33

 

 

 

 


Automobiļu diagnostikas darbnīca Varšavas ielā 21A

Pabeigti ēkas siltināšanas darbi. Turpinās fasādes dekoratīvā apdare ar flīzējumu.

34   35   36

 

 

 

 

Ierīkotas siltumapgādes un ūdens padeves sistēmas. Turpinās ugunsdrošības sistēmas izbūve. Uzsākti elektromontāžas darbi.

37   38   39

 

 

 

 


Dienesta viesnīcas Bauskas ielā 23 un 25

Dienesta viesnīcā Bauskas ielā 23 turpinās jumta seguma nomaiņa un ūdens tekņu ierīkošana. Pabeigta vājstrāvas un elektrības vadu montāža. Turpinās sienu krāsošana. Uzsākta iekšējo durvju montāža un sanitāro mezglu flīzēšana.

1   2   3

4   5   6