erasmus plus

 

 

 

Īstenojam jaunu Erasmus+ programmas projektu „Inovācijas profesionālajā izglītībā”

2014.gada 24.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora Daugavpils Profesionālās vidusskolas projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” pieteikumu.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz to, lai skolas profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie topošā Profesionālās izglītības Kompetences centra atbalstāmo jomu 16 speciālisti un 10 audzēkņi apgūtu jaunu inovatīvu pieredzi Eiropā, kas veicinās viņu profesionālo un personisko attīstību, starpkultūru un svešvalodu kompetences.

Uzņemošās institūcijas projektā ir Rotenburgas BBS Eiropas skola Vācijā, Leonardo da Vinci v.n. Florences Tehniskais institūts Itālijā un Magdeburgas pilsētas Dome Vācijā.

Apstiprinātais finansējums projektam ir 64 992 EUR.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa