Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju Erasmus+ projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” ietvaros

2014.gada Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros Daugavpils Profesionālās vidusskolas projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” skolotāji pirmie no 2014.gada 16. novembra līdz 23. novembrim apmeklēja Rotenburgas BBS (Berufs Bildende Schulen) Eiropas skolu Vācijā, Rotenburgā. Projekta mērķis – plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: kvalitātes menedžments duālās sistēmas vadībā, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālajām izglītības iestādēm, kā arī dažādu profesiju gadatirgus „Ausbildungsmesse” organizācijas un īstenošanas aspekti. Programmā bija paredzēta mācību stundu apmeklēšana un iepazīšanās ar amatnieku kameras, gadatirgus darbību, Vācijas tradīcijām un kultūru.

1   2   3

 

 

 

 

4   5   6

 

 

 

 

Projekta dalībnieku delegāciju sagaidīja BBS Eiropas skolas direktors H.Kleptovs (H.Kleptov), skolas vadība iepazīstināja skolotājus ar skolas un darbnīcu darbību. Šīs skolas darbības sistēma ir duālās sistēmas darbības piemērs, jo daudzi audzēkņi mācās tikai divas, trīs dienas nedēļā, bet pārējo mācību laiku strādā. Skolai ir augstākā līmeņa tehniskās ģimnāzijas statuss, audzēkņi pēc profesionālas vidējās izglītības iegūšanas var turpināt mācības Tehniskajā universitātē. Ģimnāzijas audzēkņi ir iesaistīti interesantos projektos, piemēram, RETRO FIT frēzēšanas ar ciparu programmēšanas vadību darbgaldu izveide. 10 cilvēki 14 nedēļas veidoja jaunu darbgaldu uz esošā bāzes SIMENS kompānijas pārstāvju uzraudzībā. Darba process tika nofilmēts un saglabāts diskā, kura kopiju uzdāvināja DPV pedagogiem. Katrs dalībnieks apmeklēja vācu kolēģu mācību stundas savā priekšmetā – autotransports, elektrotehnika, programmēšana, ekonomika.

7   8   9

 

 

 

 

Projekta dalībnieki īpašu uzmanību pievērsa materiāltehniskās bāzes līdzekļiem, ievēroja augsto skolēnu motivāciju. BBS Eiropas skola ir kompetenču centrs, skolai ir 30 partneri no 16 valstīm, līdz ar to pārstāvjiem no DPV bija unikāla iespēja iepazīties ar skolas darbu sākot no sadarbības veidošanas ar uzņēmējiem līdz audzēkņu zināšanu pārbaudes paņēmieniem mācību stundās. BBS Eiropas skola var lepoties ar saviem sasniegumiem – „Ausbildungsmesse” tiek organizēts jau 11 reizes. Šim pasākumam ir ļoti svarīga nozīme ne tikai skolā, bet arī pilsētā un reģionā, gatavošanās notiek no marta līdz novembrim, šogad tajā piedalījās 64 uzņēmēji. No skolas pasākumā bija iesaistīti 20 brīvprātīgie skolotāji un skolēni – skauti. Katrs uzņēmums sagatavo reklāmas stendu un konsultē savā profesijā. Izstādi apmeklē visu Rotenburgas skolu audzēkņi, kā arī reģiona skolu audzēkņi, kopumā šogad tie bija 2000 cilvēki. Uzņēmumi ir ieinteresēti jaunu speciālistu apmācībā, audzēkņiem labprāt piedāvā prakses vietas. Skolotāji apmeklēja amatnieku kameru Luneburgā. Amatnieku kamerai ir savas funkcijas:

  • kontrolēt, cik cilvēku vēlas iegūt profesionālo izglītību,
  • organizēt konkursus jauniešiem,
  • sadarboties ar uzņēmējiem un darba biržām,
  • atbalstīt talantīgos audzēkņus, organizē audzēkņu mācību braucienus uz ārzemēm.

10   11   12

 

 

 

 

Projekta programmas ietvaros pārstāvjiem no DPV bija iespēja iepazīties ar Vācijas kultūru, tradīcijām, nozīmīgiem objektiem.

Informāciju sagatavoja: projekta grupa