erasmus plus

 

 

 

Mūsu audzēkņi praksē Magdeburgā (Vācija)

ERASMUS + programmas projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” ietvaros 2.februārī seši mūsu skolas audzēkņi ir uzsākuši praksi vadošajos Magdeburgas pilsētas uzņēmumos Vācijā.

Topošie speciālisti – automehāniķi: Armands Stankevičs un Dmitrijs Fedotovs trīs mēnešus kvalifikācijas praksē stažēsies uzņēmumā „Tyrexpert Reifen + Autoservice”, elektriķi: Aleksandrs Gavrilovs un Jevgenijs Sidorovs vienu mēnesi stažēsies praksē uzņēmumā „KGM Company” , savukārt Jūlija Beļeviča un Tatjana Semjonova, kuras apgūst šuvējas specialitāti, vienu mēnesi stažēsies praksē uzņēmumos „Shapiro H. Änderungsschneiderei” un „Schneiderei inh. Marina Malyschewthe”.

1   2   3

 

 

 

 

 

Projekta vadītāja Ilona Leonova un kvalifikācijas prakses vadītājs Viktors Drelings kopā ar praktikantiem tikās ar uzņēmumu vadību un atbildīgajiem prakšu vadītājiem, lai iepazītos ar uzņēmumu darbu un kopīgi pārrunātu prakses darba programmu.

Pirms prakses uzsākšanas praktikanti padziļināti apguva vācu valodu. Nodarbības vadīja Daugavpils universitātes Vācu filoloģijas katedras pasniedzēja Valentīna Taļerko. Visi praktikanti apguva arī pedagoģisko un kultūras sagatavošanu.

4   5   6

 

 

 

 

 

Lai varētu iesaistīties mobilitātes projektā, bija jāiztur atlase, kurā tika vērtēta audzēkņu sekmība, stundu apmeklētība, piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs un personiskās īpašības (atbildība, precizitāte, mērķtiecība, komunikabilitāte).

9.februārī praksē dodas automehāniķi Gunārs Vilmanis un Andris Melders, kā arī transporta pārvadājumu komercdarbinieces Anastasija Smislova un Viktorija Rubanika. Projekta vadītājas Ļubovas Deļmuhamedovas pavadībā praksē Rotenburgā Vācijā audzēkņi pavadīs vienu mēnesi.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa