erasmus plus

 

 

ERASMUS+ programmā iesniegts jauns projekta pieteikums

Kopš 2014.gada darbojas jaunā Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Daugavpils tehnikums 2015.gadā ir iesniedzis jaunu projekta pieteikumu, kurš paredz skolotāju pieredzes apmaiņu izglītības iestādēs Vācijā, Somijā un Portugālē, kā arī audzēkņu praksi uzņēmumos Vācijā.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz to, lai skolas profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie Profesionālās izglītības kompetences centra speciālisti un audzēkņi apgūtu jaunu inovatīvu pieredzi Eiropā, kas veicinās viņu profesionālo un personisko attīstību, starpkultūru un svešvalodu kompetences.

Ņemot vērā to, ka Daugavpils Profesionālā vidusskola no 2015.gada 1.janvāra kļuva par Profesionālās izglītības kompetences centru "Daugavpils tehnikums" , viena no galvenajām prioritātēm ir attīstīt profesionālās izglītības koncepciju, t.sk. izzināt labas prakses piemērus no Eiropas Savienības profesionālā izglītībā iesaistītām institūcijām, pārņemot inovatīvas mācību metodes un formas, aprobēt tās savā skolā un būt gataviem dalīties pieredzē ar citām izglītības iestādēm reģionā un valstī.

Mūsu skola ir izveidojusi plašu starptautisku partnerības tīklu, sadarbojoties ar Vāciju, Austriju, Poliju, Čehiju, Lietuvu, Somiju, Itāliju un Portugāli. Uzkrāta zināma pieredze dažādu projektu izstrādē un administrēšanā. Cilvēkresursu attīstības jomā esam bijuši aktīvi Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci un Comenius apakšprogrammu projektu īstenotāji. Pēdējo četrpadsmit gadu laikā kopā īstenoti 30 projekti.

Informācija par projektu konkursa rezultātiem būs pieejama 2015.gada jūnijā.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa