erasmus plus

 

 

Mūsu audzēkņi atgriezušies no prakses Magdeburgā (Vācija)

ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta ietvaros DR-31.grupas audzēknes Jūlija Beļeviča, Tatjana Semjonova un EM-31.grupas audzēkņi Aleksandrs Gavrilovs, Jevgenijs Sidorovs atgriezušies no prakses Vācijā. Topošie elektriķi un šuvējas laikā no 2.februāra līdz 3.martam praksē stažējās Magdeburgas pilsētas uzņēmumos.

15   14   17

 

 

 

 

 

Prakse ārzemju uzņēmumā deva iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās kompetences, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā. Tā bija iespēja nostiprināt un paplašināt iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī pilnveidot profesionālās vācu valodas zināšanas. Ne mazāk svarīgs ieguldījums ir personisko kompetenču attīstībā. Uzlabotas sociālās saskarsmes un komunicēšanas iemaņas, spēja darboties komandā. Iepazīstoties ar Magdeburgu, Berlīni, Potsdamu un Volfsburgu, iegūtas zināšanas par uzņemošās valsts vēsturi un kultūru.

5   6   7

1   2   3   4

 

 

 

 

 

 

Uzņemošā institūcija praktikantiem izsniedza sertifikātu kā apliecinājumu prakses atzīšanai. Projekta noslēgumā audzēkņi saņems arī Europass Mobility dokumentu.

8   9   10   11

 

 

 

 

 

 

 

 

Maija mēnesī, kad no kvalifikācijas prakses atgriezīsies divi praktikanti- topošie automehāniķi, tiks organizēta konference, kuras laikā visi projektā iesaistītie dalībnieki prezentēs Prakses Portfolio materiālus un dalīsies iespaidos par gūto pieredzi.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa