eraf LOGO_dpv

 

 

ERAF projekta aktualitātes

19.02.2015

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā" īstenošanas gaitai seko līdzi ne tikai skolas administrācija, bet arī skolotāji un audzēkņi. Kārtējā tikšanās reizē ar skolotājiem, Projektu nodaļas darbinieki informēja klātesošos par paveiktajiem būvniecības darbiem un mācību iekārtu iepirkumu gaitu.

1   2   3

 

 

 

 

Atklāta konkursa “Ķīmijas, fizikas, dzelzceļa transporta un automobiļu diagnostikas mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. DPV 2014/50 ERAF) ietvaros šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana. Paralēli tiek gatavota iepirkuma dokumentācija un tehniskās specifikācijas atklātā konkursa “Virpošanas, frēzēšanas, metināšanas, šūšanas, ģeodēzijas, elektromontieru un elektrolaboratorijas mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” izsludināšanai. Projekta aktivitātes plānots pabeigt līdz 31.augustam.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa