erasmus plus

 

 

Projekta darba grupa pieredzes apmaiņas vizītē Itālijā

No 13. līdz 20.aprīlim Daugavpils tehnikuma astoņu cilvēku darba grupa piedalījās Erasmus+ programmas pieredzes apmaiņas projektā „Inovācijas profesionālajā izglītībā” Itālijas pilsētā Florencē. Projekta sadarbības partneris ir Leonardo da Vinči Florences Tehniskais institūts.

1   2   3

 

 

 

 

1900. gadā Florences pašvaldība pieņēma lēmumu par Tehniskās skolas izveidošanu. Tā kļuva par lielāko profesionālās izglītības mācību iestādi Florences pilsētā un Toskānas reģionā. Šodien tajā mācās 1800 audzēkņi vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuriem ir iespēja izvēlēties vienu no diviem darbības virzieniem - tehnisko (absolvējot turpina studijas kādā no augstākās izglītības mācību iestādēm) vai profesionālo (pēc kvalifikācijas iegūšanas dodas strādāt atbilstošā specialitātē darba tirgū). Institūtā var apgūt mehāniku, elektroniku, elektrotehniku, telekomunikācijas, datorzinātnes, mehatroniku un grafisko dizainu.

4   5   6

 

 

 

 

Institūta lepnums ir tā tehniskā bibliotēka, kurā glabājas 33 000 tehniskās literatūras krājumu. To vidū ir gan 18., gan 19.gs. reti sastopami grāmatu fondi. Liels darbs ieguldīts tehniskā muzeja izveidē, kura ekspozīcija veltīta Florences inženierim un izgudrotājam Leonardo da Vinči. Tajā skatāmi dažādi manuskripti, rasējumi, iekārtas un tehniskais aprīkojums.

7   8   9

 

 

 

 

Pieredzes apmaiņas mērķi bija: nodrošināt dalībnieku inovāciju apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā, iepazīstināt projekta dalībniekus ar kvalitātes vadību profesionālās izglītības iestādēs, izzināt privātuzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus, apgūt jaunas inovatīvas metodes tehniskās bibliotēkas un tehniskā muzeja izveidē, stiprināt projekta dalībnieku kapacitāti profesionālo programmu un metodisko izstrādņu kompleksu modernizēšanā un veicināt dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošanu.

10   11   12

 

 

 

 

Veidojot mūsdienīgu Profesionālās izglītības kompetences centru, mums ir svarīgi pārņemt labas prakses piemērus no Eiropas, pārnest un pilnveidot inovatīvas metodes ne tikai savā izglītības iestādē, bet būt gataviem dalīties pieredzē arī ar citiem. Ar sadarbības partneri ir panākta vienošanās par jauna projekta pieteikuma izstrādi audzēkņu prakšu īstenošanai.

13    14   15

 

 

 

 

2014./2015.mācību gada ERASMUS+ programmas audzēkņu prakšu un skolotāju pieredzes apmaiņas projektu rezultātus plānojam prezentēt starptautiskā konferencē, kura paredzēta maija mēneša noslēgumā.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa