Veiksmīgi aizvadīta starptautiskā konference

Daugavpils tehnikums šajā mācību gadā īstenojis 3 lielus starptautiskus mobilitāšu projektus ERASMUS+ programmā, Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammā un Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmā. Starptautiskā konferencē „Labās prakses piemēri izglītības jomā starptautiskā vidē- sasniegtais un nākotnes izaicinājumi”, kura notika 28.maijā, bija veltīta īstenoto projektu izvērtēšanai.

1   2   3

4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīmīgi, ka 2015.gada 1.pusgadā - Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē. 2015.gads tiek aizvadīts Daugavpils 740 gadu jubilejas zīmē un 2015.gads ir Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” dzimšanas gads. Mūsu labie darbi projektu vidē un starptautiskā konference bija veltīta šiem zīmīgajiem pasākumiem valstī, pilsētā un skolā.

7   8   9

 

 

 

 

Par paveikto stāstīja paši projektu dalībnieki- skolotāji, kuri pieredzes apmaiņā stažējās Polijā, Čehijā, Lietuvā, Vācijā un Itālijā, kā arī audzēkņi, kuriem bija iespēja praktizēties vadošajos uzņēmumos Vācijā. Konferences darba gaitā skype vidē piedalījās arī projektu vadītāji Dovile Šliuželykaite no Lietuvas, Dmitrijs Fiļimonovs no Vācijas un Adolfas Travņiček no Čehijas. Visi projektu dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātu un Europass Mobility dokumentu.

10   11   12

13   14   15

 

 

 

 

 

 

 

 

Par izcilu un apzinīgu darbu, par ieguldījumu skolas tēla veidošanā un popularizēšanā starptautiskā vidē, par atsaucību, iniciatīvu un radošumu, sniedzot atbalstu komandas darbā, Tamārai Pāžai, Verai Ņikitinai, Ļubovai Deļmuhamedovai un Ilonai Leonovai tika pasniegti pateicības raksti.

Konferences organizatori pateicas visiem, kas palīdzēja konferences organizēšanā un pasākuma veiksmīgā norisē.

TV sižets:

Daugavpils tehnikumā norisinājās starptautiska konference, Latgales Reģionālā televīzija, 08.06.2015

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa