eraf LOGO_dpv

 

 

Dzelzceļa transporta darbnīcā uzstādīta jauna tehnoloģiska iekārta

Profesionālās vidējās izglītības programmas „Dzelzceļa transports” apguve tiek īstenota mācību korpusā Strādnieku ielā 16. Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai, šeit paredzēts pilnībā kompleksi modernizēt visas dzelzceļa transporta darbnīcas. Šobrīd uzstādīta viena no modernākajām tehnoloģiskām iekārtām - testēšanas un mērīšanas roka, kas paredzēta dažādu objektu mērīšanai un 3D modeļu veidošanai.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lietuvas firma UAB „Neokon Baltija”, kas uzstādīs arī visu atlikušo dzelzceļa transporta darbnīcu aprīkojumu, darbam ar jauno tehnoloģisko iekārtu apmācījusi un izsniegusi sertifikātus 10 mūsu skolotājiem.

Apmācību datorprogrammas, trenažieru kompleksu dzelzceļa ritošā sastāva auto bremžu vadībai, daudzu tipu simulatoru ar mašīnista kabīni, apmācības klasi ar 24 vietām, trenažieru kompleksu u.c. aprīkojumu paredzēts uzstādīt augusta mēnesī.

Profesionālās vidējās izglītības programmas „Dzelzceļa transports” apguvei uzstādītas trīs modernas datorklases ar 25 darbavietām un iegādāts papildus aprīkojums teorētiskās apmācības klasēs.

Aprīkojums iegādāts un uzstādīts pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas - 11 303 041,82 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 86 %, nacionālais līdzfinansējums-14 %.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa