eraf LOGO_dpv

 

 

Automobiļu diagnostikas darbnīcā iegādāts jauns mācību aprīkojums

Automobiļu diagnostikas darbnīca Varšavas ielā 21A ir profesionālās vidējās izglītības programmas „Autotransports” praktisko nodarbību bāze. Šeit atbilstoši darba tirgus prasībām šobrīd notiek kompleksa mācību aprīkojuma, iekārtu un tehnoloģiju modernizācija.

1   2   3

 

 

 

 

Iepērkamo aprīkojumu un tehniskās specifikācijas, kas saskaņotas ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju, sadarbībā ar nozares ekspertiem izstrādājuši mūsu skolotāji. Jauno mācību aprīkojumu - profesionālo diagnostikas skeneri, bremžu pārbaudes un apkopes iekārtu, virsbūves korekcijas iekārtu, riteņu ģeometrijas regulēšanas iekārtu ar digitālām kamerām, divstatņu un četrstatņu autopacēlājus, jaunos automobiļus ar benzīnmotoru un dīzeļmotoru, dažādus mācību stendus u.c. uzstādīja SIA „HCT Automotive”. Darbam ar jauno aprīkojumu, firma apmācījusi un izsniegusi sertifikātus 5 mūsu skolotājiem.

4   5   6

 

 

 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas „Autotransports” apguvei uzstādītas divas modernas datorklases ar 25 darbavietām un iegādāts papildus aprīkojums teorētiskās apmācības klasēs.

7   8   9

 

 

 

 

Aprīkojums iegādāts un uzstādīts pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas - 11 303 041,82 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 86 %, nacionālais līdzfinansējums-14 %.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa