erasmus dt_logo

 

 

Uzsāktas aktivitātes Erasmus+ programmas mācību mobilitāšu projektos

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2015.gada 25.maijā apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora Daugavpils tehnikuma mobilitātes projekta pieteikumu “Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā”.

Erasmus+ mācību mobilitātes dod iespēju izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirts tieši mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto.

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils tehnikums” 2015./2016.mācību gadā uzsāk aktivitāšu īstenošanu divos virzienos:

Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs. 4 topošie automehāniķi un elektriķi novembra mēnesī apgūs praksi Rotenburgā Vācijā. Tās mērķis ir atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte. 5 skolotāji apgūs pieredzi Drēzdenes IB centrā un Rotenburgas BBS skolā Vācijā. 2 skolotāji dosies uz Tamperes Pieaugušo izglītības fondu Somijā, bet 3 skolotāji apmeklēs Jaunatnes aģentūru Lisabonā Portugālē. Mācību mobilitātes mērķis ir atbalstīt iespējas cilvēkiem, kuri strādā profesionālās izglītības jomā, visa mūža garumā gūt zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Oktobra mēneša mobilitātes brauciena ietvaros paredzēta sadarbības līguma parakstīšana starp ilggadējo sadarbības partneri Drēzdenes IB centru (Internationaler Bund- IB Mitte gGmbH) un PIKC “Daugavpils tehnikums”.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa