erasmus dt_logo

 

 

Skola iesaistīsies 4 jaunos starptautiskos Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektos

Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību mērķis ir veicināt kvalitatīvu un atbilstošu mācību piedāvājumu, izstrādājot jaunas un inovatīvas pieejas un metodes; veicināt darba tirgus pārstāvju iesaistīšanos mācību nodrošināšanā un kvalifikāciju iegūšanā, stiprināt saikni starp izglītību, apmācību un darba tirgu; veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.

Stratēģiskās partnerības tiek īstenotas kādā no Erasmus+ programmas valstīm. Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis.

Mūsu skola iesaistīsies 4 jaunos starptautiskos Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektos:

“IT speciālistu sagatavošana dažādās Eiropas Savienības valstīs”.

Projekta vadošais koordinators ir Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola Lietuvā. Projektā iesaistīsies institūcijas no Lietuvas, Spānijas, Portugāles, Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Projekta īstenošanas termiņš - 2 gadi.

Projekta darba grupa veiks esošo mācību priekšmetu programmu salīdzināšanu un pilnveidošanu IT speciālistu sagatavošanas jomā.

“Programmēšanas prasmju attīstība jauniešiem robotikā”.

Projekta vadošais koordinators ir UAB “BALTIC ORBIS” Lietuvā. Projektā iesaistīsies institūcijas no Lietuvas, Portugāles un Latvijas.

Projekta īstenošanas termiņš - 2 gadi.

Projekta darba grupa izstrādās jaunus mācību metodiskos materiālus un metodes programmēšanas prasmju attīstīšanai robotikā.

“Ilgtspējīga attīstība izglītībā”.

Projekta vadošais koordinators ir Fehtas universitāte Vācijā. Projektā iesaistīsies institūcijas no Vācijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Austrijas un Latvijas.

Projekta īstenošanas termiņš - 3 gadi.

Projekta darba grupa izstrādās jaunus mācību moduļus un metodes, adaptēs un integrēs tās esošajās izglītības programmās.

“SEM @ SCHOOLS.EU”.

Projekta vadošais koordinators ir Associazione Centro Studi Citta di Foligno Itālijā. Projektā iesaistīsies institūcijas no Itālijas, Lielbritānijas, Grieķijas, Rumānijas, Spānijas, Kipras un Latvijas. Projekta vadošais koordinators Latvijā ir Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Projekta īstenošanas termiņš - 2 gadi.

Projekta mērķa grupas tiks informētas par ēku energoefektivitātes uzlabošanas iespējām, demonstrējot oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas veidus un sasaistot to ar projektā iesaistīto audzēkņu mācību programmu. Projekta darba grupa energoefektivitātes monitoringam izvēlējusies skolas dienesta viesnīcas Bauskas ielā 23 un 25.

Projektu īstenošanas gaitai jūs varēsiet sekot mūsu skolas mājas lapā.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa