erasmus plus

 

 

Pieredzes apmaiņas mācību mobilitāte Vācijā Erasmus+ projekta ietvaros

Daugavpils tehnikuma 5 skolotāju projekta darba grupa atgriezās no Vācijas pilsētas Drēzdenes, kur laikā no 5.- 12. oktobrim piedalījās Erasmus+ programmas pieredzes apmaiņas projektā “Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā”.

IMG 1624   IMG 1627   IMG 1664

 

 

 

 

 

Projekta sadarbības partneris ir profesionālās izglītības centrs “ Internationaler Bund- IB Mitte gGmbH Dresden“, kurš dibināts 1991. gadā. Tā ir profesionālās izglītības mācību iestāde jauniešiem un pieaugušajiem ne tikai profesionālās kvalifikācijas jomā, bet arī profesionālās orientācijas un socialās integrācijas sfērā. Pateicoties sadarbībai ar uzņēmumiem un profesionālās izglītības institūcijām, kā arī bagātai pieredzei projektu īstenošanā, „Internationaler Bund – IB Dresden” nodrošināja kvalitatīvu projekta īstenošanu un palīdzēja sasniegt visus projekta mērķus.

IMG 6272   IMG 6279   IMG 6314

 

 

 

 

 

Pieredzes apmaiņas projekta galvenie mērķi bija nodrošināt dalībnieku inovāciju apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā, iepazīties ar inovācijām un jaunākajām mācību metodēm, padziļināt zināšanas uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principu izzināšanā duālajā sistēmā, veicināt dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošanu, kā arī gūt jaunas zināšanas un kompetences profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Šī mācību mobilitāte deva iespēju apgūt Vācijas profesionālās izglītības inovācijas aspektus un perspektīvas, kā arī alternatīvās profesionālās izglītības formas.

Mobilitātes programmas ietvaros apmeklējām Tirdzniecības un rūpniecības palātu, Frizieru gildiju, profesionālo skolu “Berufsschulzentrum für Dienstleistungen”, kur notika semināri, nodarbību hospitēšana, sarunas un pieredzes apmaiņa ar vācu kolēģiem. Tika īstenota interesanta kultūras programma.

Mobilitātes brauciena rezultātā panākta vienošanās par sadarbības turpināšanu starp „Internationaler Bund – IB Dresden” un PIKC “Daugavpils tehnikums”. 2016. gada aprīlī gaidīsim ciemos IB centra pārstāvjus.

Informāciju sagatavoja: Ļ. Raihele