logo eraf_dt

 

 

 

Dzelzceļa transporta darbnīcas atdzimušas jaunā kvalitātē

Profesionālās vidējās izglītības programmas „Dzelzceļa transports” apguve tiek īstenota mācību korpusā Strādnieku ielā 16. Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai, šeit pilnībā kompleksi modernizētas visas dzelzceļa transporta darbnīcas. Iepirkuma līguma izpildītājs- UAB „Neokon Baltija” no Lietuvas.

Uzstādīts apmācību komplekss dzelzceļa ritošā sastāva bremžu vadībai. Tas ļauj izzināt bremžu iekārtu uzbūvi, atsevišķu mezglu darbību, kā arī lokomotīves, kravas vagona un kravas vilciena bremžu vadību. Izveidotas divpadsmit jaunas datorprogrammas. Programmas ir paredzētas audzēkņu, kuri ir saistīti ar dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu, pārmiju ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu, vagonu riteņu tehnisko apkalpošanu un remontu, lokomotīves mašīnistu un to palīgu, apmācībai.

1   2   3

 

 

 

 

Daudzu tipu simulators, kas savienots ar mūsdienīgu 24 - vietīgu apmācības klasi (5D kinozāli), virtuālā vidē ļauj izjust reālo darba vidi.

Trenažieru bāzes komplekss, kurā ietilpst skolotāja darba vieta ar programmnodrošinājumu, seši informācijas apmācošie moduļi un kontrolējošās sistēmas, stacijas dežuranta, vilcienu sastādītāja un vilcienu apskatītāja darba vietas, dod iespēju profesionāli un kvalitatīvi sagatavot topošos dzelzceļa transporta speciālistus.

4   5   6

 

 

 

 

Aprīkojums iegādāts un uzstādīts pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas - 11 303 041,82 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 86 %, nacionālais līdzfinansējums-14 %.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa