logo eraf_dt

 

 

 

Ķīmijas un fizikas kabinetos iegādāts jauns mācību aprīkojums

Strādnieku un Mendeļejeva ielas mācību korpusu ķīmijas kabinetos uzstādītas jaunas un modernas iekārtas, tehnoloģijas un aprīkojums - trauku un piederumu komplekti titrēšanai un vielu iegūšanai, filtrēšanas un destilācijas iekārtas, elektroķīmijas apmācības komplekti, Hofmaņa iekārtas ar elektrodiem, elektrolīzes komplekti, komplekti vispārējās un neorganiskās ķīmijas eksperimentu veikšanai, laboratorijas mēbeles u.c.

1   2   3

 

 

 

 

4   5   6

 

 

 

 

Strādnieku un Mendeļejeva ielas mācību korpusu fizikas kabinetos uzstādīti aprīkojumu komplekti audzēkņu praktisko darbu veikšanai termodinamikas un mehānikas, optikas, elektrības un elektrotehnikas mācību vielas apguvei, kā arī eksperimentu komplekti skolotājam (mehānika, siltums, elektrība, elektromotors, atjaunojamā enerģija) u.c.

7   8   9

 

 

 

 

Jauniegūto aprīkojumu uzstādīja OU „Est Doma” no Igaunijas. Ķīmijas skolotājas Nataļja Vasiļjeva, Anda Bernāne un fizikas skolotāji Andrejs Dortiņš un Anna Vološina šobrīd turpina darbu pie jauniegūto mācību materiālu izvietošanas un sistematizēšanas. Jaunajā mācību gadā dabaszinību mācību priekšmetus – fiziku un ķīmiju - apgūsim jaunā kvalitātē un ar daudz lielāku ieinteresētību.

Aprīkojums iegādāts un uzstādīts pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas - 11 303 041,82 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 86 %, nacionālais līdzfinansējums-14 %.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa