erasmus dt_logo

 

 

Pirmā starptautiskā tikšanās projektā “Programmēšanas prasmju attīstība jauniešiem robotikā”

15. un 16.oktobrī Viļņā (Lietuvā) Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Programmēšanas prasmju attīstība jauniešiem robotikā” ietvaros notika pirmā starptautiskās darba grupas no Lietuvas, Portugāles un Latvijas tikšanās.

1   2   3

 

 

 

 

Profesionāļi no ražošanas sfēras, profesionālās izglītības mācību iestāžu administrācijas pārstāvji, programmēšanas un informātikas skolotāji apsprieda, kā, veidot jaunus mācību materiālus un metodiku, izmantojot robototehniku, audzēkņiem efektīvāk pasniegt programmēšanas priekšmetu.

4   5   6

 

 

 

 

Pieslēgšanās virtuālajai realitātei notiks ar robototehnikas palīdzību. Audzēkņi konstruēs robotus un programmēs tos kā reālās dzīves objektus.

Projektā paredzēts, ka maija mēnesī septiņi informācijas tehnoloģiju skolotāji dosies pieredzes apmaiņā uz Portugāli, lai apmeklētu Lego robotikas kursus. Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas jaunajā mācību gadā viņi integrēs savā mācību priekšmetā.

7   8   9

 

 

 

 

Otrā darba grupas tikšanās paredzēta Loule’s vidusskolā Portugālē. Plānots, ka pēdējā darba grupas tikšanās notiks 2017.gada maija mēnesī Daugavpils tehnikumā.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa