logo eraf_dt

 

 

 

Šūšanas mācību darbnīcā uzstādītas 16 jaunas šujmašīnas

Lai nodrošinātu sekmīgu profesionālās izglītības programmas īstenošanu, modernizēta materiāli tehniskā bāze šūšanas mācību darbnīcā. Radīta mūsdienīga vide un priekšnosacījumi tam, lai mūsu audzēkņi apgūtu nepieciešamās prasmes un kompetences, kas veicinās viņu konkurētspēju darba tirgū.

1   2   3

 

 

 

 

Jaunā šūšanas darbnīca ir aprīkota ar 16 jaudīgām un ātrām šujmašīnām. Apskatot jauno tehniku, savu prieku pauda ne vien skolotāji un skolas vadība, bet arī paši audzēkņi. Iepirkuma līguma izpildītājs- SIA „AB40-Sewingserviss”.

4   5   6

 

 

 

 

Aprīkojums iegādāts un uzstādīts pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas - 11 303 041,82 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 86 %, nacionālais līdzfinansējums-14 %.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa