erasmus dt_logo

 

 

Ilgtspējīga attīstība izglītībā

1.decembrī Daugavpils tehnikumā Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības projekta “Ilgtspējīga attīstība izglītībā” ietvaros viesojās Fehtas universitātes (Vācija) sociālo zinātņu pedagogs Detlevs Lindau- Bank un Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centra vadītāja Mārīte Kravale - Pauliņa. Projekta darba grupa noklausījās lekciju par jaunāko mācību metožu izmantošanu apmācībā un iepazīstināja viesus ar skolu, skolotājiem un audzēkņiem.

1   2   3

 

 

 

 

2. un 3. decembrī Daugavpils Universitātē notika starptautiska konference “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”, ko organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Valsts izglītības satura centru. Daugavpils tehnikuma projekta darba grupa piedalījās diskusijās par to - kā izglītību ilgtspējīgai attīstībai integrēt gan mācībās, gan ikdienas darbībā.
Konferencē piedalījās izglītības eksperti, pētnieki un studenti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un skolotāji no Latvijas un citām valstīm.

4   5   6

 

 

 

 

Plānots, ka februārī projekta darba grupa dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa