erasmus dt_logo

 

 

Projekta mobilitāšu atskaites seminārs

10.decembrī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā” ietvaros tika organizēts atskaites seminārs par īstenotajām mobilitātēm 1.pusgadā.

Par paveikto stāstīja paši projekta dalībnieki- skolotāji Alla Vagale un Dmitrijs Sirotko, kuri pieredzes apmaiņā stažējās Rotenburgas BBS skolā Vācijā. Viņi dalījās pieredzē par jaunu mācību metožu apguvi ekonomikas, tehniskās grafikas un mehānikas pasniegšanā. Semināra dalībnieku uzmanība tika pievērsta jaunu inovatīvu kooperatīvās mācīšanās metožu apguvei (COOL-Cooperatives Offenes Lernen), kas paver plašas iespējas gan audzēkņiem, gan skolotājiem, gan skolai kopumā. COOL – tā ir jauna pedagoģiska koncepcija, kura plaši izplatīta Austrijas skolās un šobrīd tiek ieviesta arī Vācijā. Skolotāji atzinīgi novērtēja mobilitātes nozīmi savas profesionālās meistarības pilnveidē un atzīmēja, ka, lai dotos pieredzes apmaiņā, ļoti svarīgas ir svešvalodu zināšanas.

1   2   3

 

 

 

 

Savukārt, četri topošie automehāniķi un elektriķi, kuri trīs nedēļas praktizējās vadošajos uzņēmumos Rotenburgas pilsētā, pastāstīja par prakses laikā Vācijā paveikto un piedzīvoto. Īpašu uzmanību praktikanti pievērsa saviem vērojumiem par duālo profesionālo izglītību. Šis jautājums ir aktuāls šodien arī Latvijā, jo Eiropas Savienības dalībvalstis reformē savas profesionālās izglītības un apmācības sistēmas, integrējot tajās darba videi piesaistītu izglītību. Visi projekta dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātus un Europass Mobility dokumentus. Paredzēts, ka 2.pusgadā 2 skolotāji dosies uz Tamperes Pieaugušo izglītības centru un 3 skolotāji apmeklēs Jaunatnes aģentūru Lisabonā.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa