erasmus dt_logo

 

 

Tehnikums starptautiskajā projektā uzsācis pētniecības procesu par energoefektivitātes izpēti

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības trīs gadus garais projekts “SEM @ SCHOOLS.EU” par ēku energoefektivitātes izpēti un zaļajām profesijām šobrīd aktīvi tiek īstenots.

Semschool 1   Semschool 2   Semschool 3

 

 

 

 

Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt dažādu mērķa grupu informētību par ēku energoefektivitātes uzlabošanas iespējām, demonstrējot oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas veidus un sasaistot to ar projektā iesaistīto audzēkņu mācību programmu. Projekta vadošais koordinators ir Associazione Centro Studi Citta di Foligno Itālijā. Sadarbības partneri - institūcijas no Itālijas, Lielbritānijas, Grieķijas, Rumānijas, Spānijas, Kipras un Latvijas. Projekta vadošais koordinators Latvijā ir Valsts izglītības satura centrs.

Līdz šim projektā īstenotas jau vairākas aktivitātes un pasākumi - 2015.gada 16.oktobrī un 2016.gada 9.,10.februārī notikuši mācību semināri projektā iesaistītajiem skolotājiem no 9 Latvijas skolām, lai iepazītos ar projekta mācību resursiem un metodoloģiju.

Šobrīd mūsu skolā izveidotas 2 projekta pētniecības darba grupas, kurās darbosies topošie lokomotīvju saimniecības tehniķi no L- 31.grupas: Anatolijs Mihailovs, Tomašs Barila, Oļegs Hmelidze, Sergejs Gorins (skolotājas Intas Laurenas vadībā) un kustības vadības organizatori no KV- 31.grupas: Marina Ļevicka, Gunārs Umbraško, Linda Stepiņa, Marina Timofejeva (skolotāja Sergeja Knišova vadībā).

Projektā iesaistītiem audzēkņiem būs iespēja pilnveidot un nostiprināt zināšanas par energoefektivitāti, piedalīties neformālās mācību aktivitātēs, kā arī iegūt pieredzi vietējos enerģijas nozares uzņēmumos. Drīzumā projektā iesaistītie audzēkņi, izmantojot tiešsaistes resursus, patstāvīgi apgūs teorētisko zināšanu bāzi. Enerģijas patēriņa monitoringam nepieciešamo datu savākšanu un pārskatu veidošanu skolas dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23 un 25 audzēkņi veiks kopā ar saviem pedagogiem. Viena no projekta noslēguma aktivitātēm- izveidots darba plāns energoefektivitātes uzlabošanai skolas dienesta viesnīcās. Plānots, ka skolas darbinieki apmeklēs arī enerģijas nozares uzņēmumus, lai iepazītos ar veiksmīgiem energoefektivitātes risinājumiem tuvākajā apkaimē.

Projekta aktivitātēm var sekot līdzi https://www.facebook.com/sematschools.eu un mūsu skolas mājas lapā.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa