erasmus dt_logo

 

 

Skolotāji iesaistās jauna projekta īstenošanā

Laika posmā no 22. līdz 28. februārim Daugavpils tehnikuma 9 skolotāji devās uz BBS Frizoites Profesionālo skolu (Vācijā) Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Ilgtspējīga attīstība izglītībā”, kas ir sācies 2015. gada oktobrī, ietvaros, kur notika projekta vadības pirmā tikšanās un projekta apmācības seminārs skolotājiem.

1   2   3

 

 

 

 

Projektu vada Fehtas universitātes pētnieku komanda Vācijā, tajā kā partneri darbojas mācību iestādes no Vācijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Austrijas un Latvijas. Latviju pārstāv Daugavpils Universitāte un Daugavpils tehnikums. Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir izveidot un integrēt ilgtspējīgas attīstības elementus dažādās skolas mācību priekšmetu programmās un izveidot rokasgrāmatu par metodēm ilgtspējīgas attīstības veicināšanai skolās.

4   5   6

 

 

 

 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības tika organizētas radošā gaisotnē, kas deva iespēju tuvāk iepazīt vienam otru un dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem par ilgtspējīgas attīstības izpratnes veidošanu un to elementu integrēšanu skolas mācību plānā dažādās Eiropas valstīs.

Līdz ar citiem projekta partneriem projekta koordinatore Ilona Leonova apsprieda projektā veicamos uzdevumus un citus ar projekta administrēšanu saistītus jautājumus.

7   8   9

 

 

 

 

Projekta organizatori bija parūpējušies par kultūras programmu. Skolotāji iepazinās ar skaisto Vācijas mazpilsētiņu Frizoiti un apmeklēja pilsētas mēriju. Bija iespēja viesoties arī Brēmenē un Oldenburgā. Paldies projekta komandai – skolotājiem Dinai Ļeckai, Lienei Briedei, Veronikai Platkovai, Sergejam Bogatkevičam, Oļegam Ostrovskim, Sergejam Knišovam, Jevgeņijam Krupskim, Andrejam Dortiņam un Ilonai Leonovai par izturību un aktīvu līdzdalību projektā! Darbs projektā turpinās. Projekta darbības nākamais posms plānots oktobra mēnesī Nīderlandē.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa