erasmus dt_logo

 

 

Mobilitātes projekti skolas ilgtspējīgai attīstībai

Valsts izglītības attīstības aģentūra atzinīgi novērtējusi Daugavpils tehnikuma 2014. un 2015.gadā Erasmus+ programmā īstenoto mācību mobilitātes projektu “Inovācijas profesionālajā izglītībā” un, kā labās prakses piemēru, to publicējusi savā mājas lapā. Projektā tika īstenota skolotāju pieredzes apmaiņa izglītības iestādēs Rotenburgā (Vācijā) un Florencē (Itālijā), kā arī audzēkņu prakse ārzemju uzņēmumos Rotenburgā un Magdeburgā (Vācijā).

Informāciju skatīt: www.viaa.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa