erasmus dt_logo

 

 

Skolotāju pieredzes apmaiņas vizīte Somijā

Erasmus+ programmas mobilitātes projekta „Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā” ietvaros februāra mēnesī enerģētikas jomas skolotājiem Sergejam Knišovam un Sergejam Semjonovam bija iespēja stažēties Tamperes Pieaugušo izglītības centrā.

1   2   3

 

 

 

 

Mācību mobilitātes mērķis bija gūt ieskatu Somijas izglītības sistēmā kopumā. Skolotāji iepazinās ar uzņemošās organizācijas darbu profesionālās izglītības jomā, apmeklēja nodarbības un pētīja metodisko izstrādņu kompleksus. Apmeklējot valsts mēroga enerģētikas uzņēmumus - “Tampereen Sahkoverkko Oy” un “ENSTO Oy”, skolotāji izzināja profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu veiksmīgas sadarbības principus. Tamperes Tehniskās universitātes Inženierzinātņu fakultātes apmeklējums deva iespēju izzināt to - kā gatavo inženierus enerģētiķus.

Skolotāji atzinīgi novērtēja mobilitātes nozīmi savas profesionālās meistarības pilnveidē. Mācību vizītes laikā iegūtā informācija, idejas, kontakti un potenciālie sadarbības partneri nakotnē dos iespēju izstrādāt jaunu projekta pieteikumu.

Erasmus+ programmas mobilitātes projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa