erasmus dt_logo

 

 

Projekta darba grupas tikšanās Igaunijā

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “IT speciālistu sagatavošana dažādās Eiropas Savienības valstīs” ietvaros Tallinas Politehniskajā skolā notika pirmā darba grupas tikšanās. No Daugavpils tehnikuma projektā piedalījās Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs Jevgeņijs Kružkovs.

1   2   3

 

 

 

 

Projekta sadarbības partneri – mācību iestādes no Spānijas, Portugāles, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas dalījās pieredzē par jauno speciālistu sagatavošanu IT jomā. Projekta darba grupa pārrunāja paveiktos darbus un vienojās par nākamā pārskata periodā veicamajiem uzdevumiem.

Otrā projekta darba grupas tikšanās paredzēta jūnijā IES La Senia koledžā Valensijā, Spānijā.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa