erasmus dt logo

 

 

Pieredzes apmaiņā uz Portugāli!

No 10. – 17. aprīlim Daugavpils tehnikuma 3 cilvēku darba grupa piedalījās Erasmus+ programmas pieredzes apmaiņas projektā. Projekta sadarbības partneris – Euroyouth aģentūra Lisabonā, Portugālē. Projekta mērķis – izzināt Portugāles profesionālās izglītības un apmācības koncepciju, kā arī iepazīties ar kvalitātes vadību dažādās profesionālās izglītības iestādēs.

Tā bija ļoti spraiga darba un iespaidu piesātināta nedēļa ne tikai Portugāles galvaspilsētā Lisabonā, bet arī ārpus tās robežām. Piecu dienu laikā iepazināmies ar vairākām profesionālajā izglītībā iesaistītajām institūcijām: Automobiļu remonta Mācību centru – CEPRA, Elektronikas, enerģētikas, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju Mācību centru – CINEL, Tekstilizstrādājumu un apģērba šūšanas Mācību centru – MX MODATEX, Tehniskās izglītības institūtu –INETE un Estētikas un frizieru Eiropas skolu – Escola Europeia de Estetica. Pieredzes apmaiņas laikā mēs hospitējām mācību stundas un iepazinām izglītības iestāžu mācību procesa organizatorisko specifiku, novitātes izglītības programmās un jaunākos metodiskos materiālus.

1   2   3

 

 

 

 

Portugālē izglītība sadalīta 3 posmos (4 sākumskola + 4 vidējais posms + 4 vecākais posms). Arodskolas ir privātas, tādēļ jāmaksā pilna mācību maksa. Zināšanu novērtējuma skalā Latvijā izmanto desmit balles, bet Portugālē – divdesmit un arī balles desmitdaļas, piemēram, skolēns var saņemt 16,2 balles. Portugāles izglītības sistēma vērsta uz katra skolēna individualitāti un tās izaugsmi. Skolās jūtama pozitīva un radoša gaisotne. Ģimene ir liela šīs valsts vērtība.

4   5   6

7   8   9

 

 

 

 

 

 

 

 

Protams, nevar nepieminēt brauciena laikā gūtos iespaidus par Portugāles kultūru, arhitektūru un dabu. Mums bija iespēja apmeklēt vienu no skaistākajām un bagātākajām viduslaiku abatijām Alkobasu, mazu un krāšņu zvejnieku pilsētiņu Nazāre, dārzos grimstošu baltu mājiņu pilsētiņu Obidušu – muzeju zem atklātām debesīm, portugāļu karaļu rezidenci Sintru, Roka ragu – Eiropas galējo rietumu punktu.

10   11   12

 

 

 

 

Šī mācību gada ERASMUS+ programmas audzēkņu prakses un skolotāju pieredzes apmaiņas mobilitātes projektu rezultātus plānojam prezentēt konferencē, kura notiks 26.maijā. Erasmus+ programmas mobilitātes projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa