erasmus dt logo

 

 

Svinīgā pasākumā izvērtēti projektu darba rezultāti

Daugavpils tehnikums šajā mācību gadā ERASMUS+ programmas ietvaros īstenojis 10 starptautiskās skolotāju pieredzes apmaiņas mobilitātes. 26.maijā notika pasākums, kurš bija veltīts īstenoto projektu izvērtēšanai.

1   2   3

 

 

 

 

Par paveikto stāstīja paši projektu dalībnieki – 30 skolotāji, kuri pieredzes apmaiņā stažējās Vācijā, Somijā, Portugālē, Igaunijā, Lietuvā un Spānijā. Visi projektu dalībnieki svinīgi saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātu un Europass Mobility dokumentu. Erasmus+ programmas mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektos šajā mācību gadā parādījušies jauni akcenti un galvenie atslēgas vārdi – robotika, energoefektivitāte, ilgtspējība un internacionalizācija.

4   5   6

 

 

 

 

Pasākumā UAB “Baltic Orbis” pārstāvis Latvijā Ģirts Čamanis Daugavpils tehnikumam pasniedza 11 Lego robotu komplektus, kuri paredzēti audzēkņu apmācībai. Starp viesiem arī bija Daugavpils universitātes Karjeras un iniciatīvu centra vadītāja Dr. Mārīte Kravale-Pauliņa un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode.

7   8   9

 

 

 

 

Ar šo pasākumu ir noslēdzies skaists un intensīvs gada atskaites periods, taču darbs projektu aktivitātēs joprojām turpinās un tiek izstrādāti jauni plāni turpmākajām aktivitātēm pēc projekta noslēguma.

Erasmus+ programmas mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa