erasmus dt logo

 

 

Projekta darba grupas tikšanās Spānijā

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “IT speciālistu sagatavošana dažādās Eiropas Savienības valstīs” darba grupas otrā tikšanās notika IES La Senia koledžā Valensijā (Spānijā).

1   2   3

 

 

 

 

Kā pastāstīja Daugavpils tehnikuma Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs Jevgeņijs Kružkovs, šī projekta mērķis ir izstrādāt vienotu mācību programmu IT speciālistu sagatavošanai Eiropas Savienības profesionālās izglītības iestādēs.

4   5   6

 

 

 

 

Projekta sadarbības partneri – mācību iestādes no Spānijas, Portugāles, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas – apsprieda vairākus momentus, kas skar mācību procesu, to tehnisko nodrošinājumu, kā arī atšķirības starp dažādu valstu mācību standartiem. Projekta darba grupa izvērtēja katra sadarbības partnera paveikto darbu un vienojās par nākamā pārskata periodā veicamajiem uzdevumiem. Vizītes laikā tika apmeklētas Valensijas pilsētas skaistākās vietas – vecpilsēta, Valensijas universitāte, okeanārijs un citi objekti.

7   8   9

 

 

 

 

Trešā projekta darba grupas tikšanās paredzēta novembrī Aveiras Izglītības attīstības asociācijā Portugālē. Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa