sem school_logo

 

 

 

Pilnveidošanas kursi Erasmus+ programmas projekta „Izglītība bez robežām: mācīties, kvalificēties, pētīt” ietvaros

2016.gada Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora projekta „ Izglītība bez robežām: mācīties, kvalificēties, pētīt” ietvaros skolotāji Ļubova Raihele, Jūlija Plečkena un Dmitrijs Sirotko pirmie vasaras laikā apmeklēja specializētos kursus dažādās Eiropas valstīs.

Balstoties uz dalībnieku pieteikuma anketām, februārī tika apzinātas mērķgrupas aktuālās vajadzības. Vajadzību izpēte liecināja, ka vislielākā interese skolotājiem ir apgūt metodiskās idejas mācību priekšmetu stundām, kā arī saņemt materiālus un praktiskos ieteikumus, kas noderētu mācību procesa attīstībai un modernizēšanai.

Projekta mērķis – plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām:

labas pieredzes un daudzveidīgu inovatīvo metožu klāsta ieviešana PIKC “Daugavpils tehnikums” mācību procesā tādās jomās kā ekonomikā, IKT, svešavalodās, sportā, dabaszinībās, kā arī dažādu virzienu inovatīvu programmu izstrādē; veicināt skolas internacionalizāciju, tādējādi pārņemot dažādu Eiropas valstu inovatīvas izglītības koncepcijas un metodisko pieredzi, internacionalizējot tehnikuma mācību procesu, paplašinot starptautisko mobilitāšu skaitu un attīstot interkulturālas kompetences un Eiropas dimensiju; atbalstīt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi un personālo izaugsmi kursos un semināros ārzemēs, lai viņi iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences skolas attīstības prioritāšu un praktisko vajadzību nodrošināšanai.

Katrs dalībnieks apmeklēja kursus atbilstoši savai jomai un pasniedzamiem priekšmetiem – Ļubova Raihele – vācu valodas semināru Austrijā, Jūlija Plečkena – angļu valodas kursus Lielbritānijā un Dmitrijs Sirotko – ekonomikas kursus Maltā (Technology Enhanced Learning).

Projekta dalībnieku atziņas par kursu saturu:

Ļubova Raihele: Es piedalījos 2016.g. jūlijā starptautiskajā seminārā Austrijā Erasmus+ programmas skolu sektora projektā. Semināru vadīja starptautiski atzīti lektori no Austrijas Izglītības ministrijas nodaļas „Kultur und Sprache”. Seminārā piedalījušies skolotāji no visas pasaules: no Norvēģijas, Polijas, Latvijas, Čehijas, Kolumbijas, Kubas, Meksikas, Venecuēlas, Lielbritānijas, Kanādas, Krievijas, Ķīnas, Brazīlijas un Slovēnijas. Seminārā ir iekļauta interesanta programma un inovatīvas mācīšanas metodes ar jaunām idejām vācu valodas apguvei.

11   22   33

 

 

 

 

Seminārā es apguvu jaunus metodiskos paņēmienus, kā ar daudzveidīgiem līdzekļiem mācību procesu padarīt interesantāku un kā labāk izskaidrot grūtākos un sarežģītākos leksikas un gramatikas apguves jautājumus, arī uzzināju informāciju par tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, populāru filmu pielietojums leksikas apguvē, runas prasmju attīstīšanā. Ne mazāk svarīgi ir apgūt metodes, kā motivēt audzēkņus nopietnāk mācīties vācu valodu. Apmācības notika praktisko nodarbību un semināru veidā, kuru noslēgumā katrs dalībnieks izstrādāja projektu un prezentēja pārējiem. Semināra laikā tika organizētas tematiskās mācību ekskursijas, lai iepazītu Austrijas īpatnības.

Mācību materiāli, kas tika saņemti seminārā man palīdzēs inovatīvu programmu izstrādei.

Liels ieguvums ir pasaules kultūras daudzveidības un Eiropas dimensijas apzināšanās. Interesanta un izglītojoša bija semināra dalībnieku prezentācija par savu valsti, tā bija iespēja iepazīt citu tautu īpatnības, kultūru. Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa. Tā bija ļoti laba iespēja dalīties pieredzē ar saviem kolēģiem, lai uzlabotu savas interkulturālas kompetences, iepazīties ar dažādu pasaules valstu inovatīvām izglītības koncepcijām un metodisko pieredzi, kā arī nodibināt jaunus kontaktus. Semināru otrajā nedēļas laikā atklāju daudzas iespējas ne tikai jauno inovatīvo metožu jomā, bet arī cilvēku attiecību jomā. Tieši cilvēciskais faktors, personiskas attiecības un pieredze veido mūsu visu priekšstatus par dažādām valstīm, to kultūrām un valodām.

Dmitrijs Sirotko: Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas skolu sektora profesionālās pilnveides projekta ietvaros man bija iespēja piedalīties kursos „TEL – Tehnology Enhanced Learning” St. Julians Maltā. Kursus vadīja starptautiski atzīti lektori Cordina Mario no Itālijas un Douglas Matheson no Lielbritānijas. Kursos piedalījās skolotāji no Dānijas, Polijas, Slovēnijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Spānijas.

Kursu programmas ietvaros notika konference, kuras laikā skolotāji no dažādām ES valstīm iepazinās ar Maltas izglītības sistēmu un novitātēm izglītības darbā. Konferenci vadīja ETI Malta akadēmiskās apmācības un attīstības departamenta izpildirektore Sandra Attard-Montalto.

Tie ir starptautiski atzīti ekonomikas skolotāju kursi Maltā angļu valodā runājošiem skolotājiem. Tajos ir iekļauta apmācības programma un mācīšanas metodikas, kas paredz jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanu un bilingvālo apmācību angļu valodā ekonomikas priekšmeta apguvei.

44   55   66

 

 

 

 

Šī unikālā iespēja deva jaunas idejas un ierosmes darbam - kā strādā skolotāji citās ES valstīs, kā tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu personību, lai sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem. ETI kursi turpmāk palīdzēs rādīt praksē informatīvās komunikācijas tehnoloģiju integrāciju dažādu metožu pasniegšanā, izmantojot eksperimentāli praktiskās metodes. Patīkami, ka kursu laikā izdevās veicināt efektīvu praktisko iemaņu pilnveidošanu un tehnoloģiju jauninājumu apguvi, veicināt savu personīgo izaugsmi, lai sekmīgāk integrētos darba tirgū, izmantot iespēju nostiprināt un attīstīt svešvalodu prasmes, kā arī nodibināt kontaktus ar saviem kolēģiem no dažādām valstīm.

Jūlija Plečkena: Es piedalījos 2016.g. no 24.jūlija līdz 6.augustam starptautiskajos angļu valodas skolotāju kursos „English Language and Methodology” Anglijā. Semināru vadīja starptautiski atzītā lektore no Lielbritānijas Izglītības ministrijas Sue Wright un angļu valodas pedagogi ar lielu angļu valodas pasniegšanas pieredzi - Lucy Norris un Michael Fennel. Seminārā piedalījās angļu valodas skolotāji no Igaunijas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Islandes un Ganas (Āfrika). Divnedēļu kursos tika iekļauta interesanta lekcija par Lielbritānijas izglītības sistēmas mūsdienu izmaiņām, ikdienu semināri un praktiskās nodarbības ar jaunām idejām angļu valodas apguvei.

77   88

 

 

 

 

Semināru un nodarbību laikā es piedalījos diskusijās, lomu spēlēs, grupu un pāru darbā, tajā pašā laikā es apguvu jaunus metodiskos paņēmienus un angļu valodas praksi. Es mācījos, kā izmantot daudzveidīgus līdzekļus mācību procesā, kā izmantot zīmēšanu un attēlus runas prasmju attīstīšanai. Kursa laikā tika organizētas tematiskās mācību ekskursijas Londonā un Kenterberijā ar talantīgiem ekskursiju vadītājiem. Dalībniekiem bija lieliska iespēja dzīvot īstās angļu ģimenēs labākai runāšanas praksei un lai iepazītu Anglijas īpatnības.

Kursos es ne tikai papildināju savu izglītību, kā arī iepazinos ar radošiem angļu valodas skolotājiem no citām valstīm. Man bija laba iespēja dalīties pieredzē ar saviem kolēģiem, kā arī nodibināt jaunus kontaktus. Kursu noslēgumā mēs, skolotāji no dažādām pasaules vidēm, jutāmies kā viena draudzīga kompānija: mēs runājām par savām skolām, ģimenēm, visi kopā pusdienojām parkā un apmeklējām pilsētas teātri un muzeju. Esmu pārliecināta, ka personiskās attiecības veido mūsu priekšstatus par dažādām kultūrām un dod mums iespēju runāt jebkurā valodā bez lielām grūtībām.

Informāciju sagatavoja: Projekta dalībnieki