sem school_logo

 

 

 

Projekta SEM@SCHOOLS Monitoringa vizīte

29.septembrī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 aktivitātes Stratēģiskās partnerības projekta "SEM@SCHOOLS - Sustainable Energy Management @ Schools in Europe" ("Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās" ) ietvaros notika Monitoringa vizīte, kurā izvērtēja līdz šim paveikto katrā no projektā iesaistītajām dalībskolām un vienojās par turpmāk veicamajiem uzdevumiem. Pasākumā piedalījās 160 dalībnieki.

1  2   3

 

 

 

 

Klātesošos uzrunāja Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne, atzīmējot projektu un starptautiskās sadarbības nozīmi skolas attīstībā un skolotāju profesionālajā pilnveidē.

Valsts izglītības satura centra projekta vadītāja Aina Špaca pastāstīja par Latvijas skolu dalību projektā un galvenajiem uzdevumiem, kas paveicami šajā mācību gadā.

4   5   6

 

 

 

 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Daugavpils tehnikuma projekta darba komandas prezentēja līdz šim paveikto, apgūstot teoriju - deviņus tiešsaistes moduļus (Enerģijas ražošana un klimata pārmaiņas, Patēriņa monitorings, Dabiskais apgaismojums, Mākslīgais apgaismojums, Elektroierīces, Apkure, Ventilācija un siltumizolācija, Ūdens un Ar ekoloģiju saistīts darbs un pārvaldība) un veicot praktiskos apsekojumus (Uztveres, Kritisko un Analītisko).

7   8   9

 

 

 

 

Projekta eksperts Marks Steads no Lielbritānijas analizēja Lielbritānijas skolu projekta rezultātus.

Auditorija ar lielu interesi klausījās Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes prodekāna, docenta Jura Soma uzstāšanos par atjaunojamiem energoresursiem jeb "zaļo enerģiju" Latvijā - par esošo situāciju un nākotnes perspektīvēm.

10  11   12

 

 

 

 

Monitoringa vizītes otrā daļa bija paredzēta projekta dalībskolu komandām. Tajā tika runāts par būtiskākajām problēmām projekta īstenošanas gaitā Lielbritānijā un Latvijā, par enerģijas taupīšanas izpratnes veicināšanas pasākumiem Lielbritānijas skolās un to piemērotību Latvijā. Daudz tika diskutēts par Zaļo kampaņu plānošanu projekta dalībskolās.

13  14   15

 

 

 

 

Paldies par darbu projektā KV - 41.grupas audzēkņiem Marinai Ļevickai, Lindai Stepiņai, Marinai Timofejevai, Gunāram Umbraško (skolotājs Sergejs Knišovs) un L - 41. grupas audzēkņiem Anatolijam Mihailovam, Tomašam Barilam, Sergejam Gorinam, Oļegam Hmelidzei (skolotāja Inta Laurena).

Oktobrī un novembrī mūsu skolas projekta darba grupas veidos gala ziņojumu par divu dienesta viesnīcu ēku (Bauskas ielā 23. un 25.) energobilanci. Tā parādīs enerģijas daudzumu, ko skola saņem un zaudē.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa