sem school_logo

 

 

 

Eiropas pieredze skolotāju darbā

Eiropas skolotāju kursi ir lieliska iespēja skolotājiem satikties un veidot kontaktus ar kolēģiem no dažādām valstīm. Labi kursi iedrošina dalīšanos praktiskajā pieredzē ar citiem dalībniekiem, kas veicina vēl plašāku visas Eiropas izglītības izpratni. Mūsu tehnikuma vācu valodas skolotāja Brigita Mihailova un sporta skolotājs Vladimirs Pupels septembrī un oktobrī apmeklēja profesionālās meistarības pilnveides kursus Eiropā.

Brigita Mihailova:

“Skolotāju kursus Vācijā organizēja Institut fuer Internationale Kommunikation (Starptautiskās kominikācijas institūts). Uz kursiem Diseldorfā bija ieradušies skolotāji no Polijas, Somijas, Slovākijas, Čehijas, Dānijas, Malaizijas un Latvijas. Kursu saturs – kā savās stundās rosināt audzēkņus radoši domāt, jautāt, meklēt atbildes, diskutēt un pētīt. Kursu laikā bija iespēja apmeklēt nodarbības, kuru laikā ārzemniekiem mācīja vācu valodu. Man tā bija jauna un vērtīga pieredze. Kursu organizatori bija parūpējušies par kultūras programmu. Īpaši atmiņā palika dzejnieka Heinriha Heines dzimtās mājas apmeklējums. Noslēgumā kursu organizatori izsniedza sertifikātu un Europass Mobility dokumentu, kas apstiprina kursu laikā iegūtās profesionālās kompetences.”

1   2   3

 

 

 

 

 

Vladimirs Pupels:

“International Study Programmes Center (Starptautisko studiju programmu centra) rīkotajos kursos Vusterā piedalījās sporta skolotāji no Spānijas, Polijas, Ungārijas, Slovēnijas, Nīderlandes un Latvijas. Apmācību pamatā bija teorētiskās nodarbības, jauktu grupu darbs, diskusijas un praktiskās nodarbības sporta zālē. Kursos apgūtā metodika palīdzēs veidot jaunas pedagoģiskas iemaņas stundās, treniņu nodarbībās, sacensību u.c. pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Kultūrprogrammas laikā bija iespēja iepazīties ar Vusteras vecpilsētu, mājīgo universitātes pilsētiņu Oksfordu un pasakaino dabas veidojumu - Malvern Hills kalnu nogāzi. Kursu laikā satiktie kolēģi ir kļuvuši par draugiem, sadarbība turpinās un tiek plānotas citas sadarbības formas kopīgos projektos.”

4   5   6

7   8   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils tehnikuma ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektu „Izglītība bez robežām: mācīties, kvalificēties, pētīt” (Nr. 2016-1-LV01-KA101-022422) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa