sem school_logo

 

 

ERASMUS + projekta dalībnieku tikšanās Nīderlandē

No 2016. gada 6. līdz 10./12. novembrim mūsu 10 skolotāji trīsgadīgā Erasmus+ projekta "Methods for ESD - competencies and curricula (MetESD)" ietvaros apmeklēja Nīderlandi, Kerkradi, kur notika otrā tikšanās ar projekta partneriem no Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Lielbritānijas mācību iestādēm. Latviju pārstāvēja Daugavpils tehnikums un Daugavpils Universitāte.

IMG 4604   IMG 4850   IMG 4591

 

 

 

 

Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir izveidot un integrēt ilgtspējīgas attīstības elementus dažādās skolas mācību priekšmetu programmās, ko projekta dalībnieki prezentēja un dalījās pieredzē ar citiem kolēģiem praktiskās nodarbībās.

IMG 4855   IMG 4868   IMG 4945

 

 

 

 

Pieredzējošie pētnieki no Vācijas un Lielbritānijas vadīja interesantus apmācību seminārus. Tikšanās laikā tika sagatavoti "kritiskie draugi" nākošajām vizītēm uz projekta partnerskolām, kurās meklēs, noskatīs un novērtēs ilgtspējīgas attīstības elementus. Ar šiem mērķiem bija organizēta vizīte uz Nīderlandes Aviācijas tehnisko skolu, kura pievērsa uzmanību ar savu augsto līmeni, kā arī ilgtspējīgu attīstību izglītībā.

Mēs gaidīsim kolēģus no partnerskolām nākamā mācību gada septembrī, bet mūsu projekta dalībnieki/ "kritiskie drauģi" dosies ar vizīti uz Vāciju un Nīderlandi jau aprīlī.

IMG 4964   IMG 5211   IMG 5220

 

 

 

 

Izsakam pateicību projekta komandai – Jeļenai Fedosejevai, Veronikai Platkovai, Sergejam Bogatkevičam, Sergejam Knišovam, Jevgeņijam Krupskim, Andrejam Dortiņam, Dinai Ļeckai, Oļegam Ostrovskim, Jeļenai Sardiko un Tamārai Jegorovai, kā arī Daugavpils Universitātes darbiniecēm – Velgai Akmenei un Dzintrai Iliško – par aktīvu līdzdalību projektā!

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: projekta grupa