sem school_logo

 

 

Mūsu topošie frizieri praksē Drēzdenē (Vācija)

Tehnikums aktīvi īsteno ilggadēju sadarbību ar Vācijas profesionālās izglītības iestādēm. Šajā mācību gadā no 30. oktobra līdz 19.novembrim Daugavpils tehnikuma četri audzēkņi ERASMUS+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta “Skolas stratēģija- inovācijas kā attīstības iespējas” (Nr. 2016-1-LV01-KA102-022435) ietvaros, pateicoties sadarbības partnera – profesionālās izglītības centra „IB Mitte gGmbH Sachsen Dresden“ atbalstam, praksē pieredzi apguva modernos frizieru salonos Drēzdenē. Projekta vadītājas, pavadošās personas Ļubovas Raiheles uzraudzībā audzēkņi praksē Vācijā pavadīja 3 nedēļas. Topošie speciālisti – frizieres Anastasija Mocarjova, Jekaterina Puža, Kristīne Japiņa un Evelīna Krilova stažējās salonos - „Glamoor Look“ „Coiffeur La MOE“, „Hair Design“ un „Firstclass“.

1   2   3

 

 

 

 

Jāatzīmē, ka pirms prakses uzsākšanas, praktikantes padziļināti apguva profesionālo vācu valodu, kā arī notika pedagoģiskā un kultūras sagatavošana. Pirmajā prakses dienā mūsu praktikantes un prakses vadītāja Ļubova Raihele tikās ar sadarbības partnera – profesionālās izglītības centra „IB Mitte gGmbH Sachsen Dresden“ direktoru Roberta Ničkes kungu, atbildīgajiem projekta koordinatoriem Krisitinu Henzi un Andreasu Kotu. Tikšanās laikā mūsu audzēknes vācu valodā pastāstīja par sevi, apgūstamo friziera profesiju, savām interesēm, prakses mērķi Vācijā un iepazinās ar atbildīgajiem prakšu vadītājiem. Praktikantes tikās arī ar uzņēmuma vadību un atbildīgajiem meistariem, lai iepazītos ar uzņēmuma darbu un kopīgi pārrunātu prakses darba programmu.

4   5   6

 

 

 

 

Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.

Praktikantēm bija ļoti laba iespēja prakses laikā apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā, sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārzemju uzņēmumā, veicināt savu personīgo īpašību attīstību, uzlabot sociālās integrācijas iespējas, starpkultūru kompetenci, profesionālās vācu valodas zināšanas, kā arī sagatavot sevi profesionālai dzīvei.

7   8   9

 

 

 

 

Projekta programmas, mācību un kultūras pasākumu ietvaros, praktikantēm bija iespēja iepazīties ar Vācijas kultūru, tradīcijām, nozīmīgiem objektiem, baudīt vācu pilsētu arhitektūras mantojumu, piedalīties organizētajās mācību ekskursijās Cvingerā un Zempera Operā.

Prakses laikā sasniegti visi projektā izvirzītie mērķi. Pateicoties praksei, katrs praktikants mācās strādāt ne tikai individuāli, bet arī komandā, aktīvi piedalīties darba procesā, sekot līdzi saviem panākumiem, kā arī attīstīt sevī pašorganizāciju un personības individualizāciju.

Noslēgumā, piedaloties projekta dalībniekiem un koordinatoriem no Vācijas un Latvijas puses, tika izvērtēts prakses laikā paveiktais. Visi projekta dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātus un Europass Mobility dokumentus.

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa