sem school_logo

 

 

 

Lego robotikas elementi apmācībā

Mūsu skolā tiek veiksmīgi īstenots Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Programmēšanas prasmju attīstība jauniešiem robotikā” (Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501). Projekta galvenais mērķis ir sniegt IKT skolotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas robototehnikas programmēšanā. Projekta galvenais koordinators ir UAB „Baltic Orbis“ (Lietuva), kura speciālisti izstrādājuši īpašas metodes un rīkus, lai iemācītu programmēšanu vieglākā veidā gandrīz visiem. Šo pieredzi mūsu skolotāji apguva tālākizglītības kursos Portugālē. Šai metodikai ir daudz priekšrocību: tā atvieglo mācību procesu, attīsta audzēkņu radošās spējas, motivē viņus apgūt mācību materiālus un apskatīt savas loģiskās konstrukcijas rezultātus reālajā kontekstā.

1   2   3

 

 

 

 

4   5   6

 

 

 

 

1. semestra noslēgumā mūsu audzēkņiem un skolotājiem bija iespēja piedalīties Lego robotikas nodarbībās. Nodarbību laikā audzēkņi mēģināja salikt Lego EV3 robotus un programmēt to uzvedību vizuālajā programmēšanas vidē Lego Mindstorms. Viņi programmēja robotu kustības un reakciju izmaiņām apkārtnē, nolasot robotu sensoru datus. Arī skolotāji programmēja un konstruēja Lego robotus kā objektus reālajā dzīvē. Visi skolotāji pārliecinājās, ka jauna metodika palīdz efektīvi apgūt programmēšanas prasmes. Nodarbības noritēja aizraujoši, noslēgumā tika organizētas robotu sacensības. Programmēšanas nodaļas audzēkņi pauda interesi turpināt nodarbības ar robotiem un šādu iespēju viņi varēs izmantot jau 2. semestrī.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa