sem school_logo

 

 

Gūsti vairāk no Eiropas pieredzes!

Daugavpils tehnikums šajā mācību gadā pirmo reizi piedalās ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektā – skolotāju tālākizglītības kursi Eiropā. 7 skolotāju izvēlētie kursi atbalsta gan Eiropas attīstības plānā izvirzītos mērķus skolas līmenī, gan viņu profesionālās attīstības vajadzības.

Andrejs Tomsons:

“Rīkotajos kursos Spānijā piedalījās sporta skolotāji no Somijas, Vācijas, Horvātijas, Turcijas, Polijas un Latvijas. Apmācību pamatā bija gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, kuras tika organizētas fitnesa un sporta zālē, kā arī baseinā. Kursos apgūtā metodika palīdzēs veidot jaunas pedagoģiskas iemaņas sporta stundās. Kultūrprogrammas laikā bija iespēja iepazīties ar Malagas vecpilsētu un Pikaso muzeju. Kursu laikā satiktie kolēģi ir kļuvuši par draugiem, sadarbība turpinās un tiek plānots starpvalstu līmenī organizēt citas sporta aktivitātes.”

1   2   3

 

 

 

 

Inta Laurena:

“Kursos Grieķijā piedalījās izglītības iestāžu vadītāji un skolotāji no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Horvātijas, Slovēnijas un Latvijas. Jo vairāk valstu pārstāvēts, jo bagātīgāka kursu pieredze. Kursu saturs iepazīstināja ar vides zinātnes un ilgtspējīgas attīstības pamatjautājumiem globālā, reģionālā un vietējā līmenī. Kursu organizatori bija panākuši līdzsvaru starp teoriju un praksi, bija daudz praktiskā darba, kas priecēja. Apguvām jaunas mācību metodes, piemēram, pilsētas Portfolio, kā iesaistīt audzēkņus radoši līdzdarboties vides ilgtspējīgas attīstības veidošanā savā pilsētā.

4   5   6

 

 

 

 

Atēnas ir viena no vecākajām pilsētām pasaulē – tiek uzskatīta arī par pasaules vēstures galvaspilsētu. Tās varenāko vēstures objektu - Akropoles, Partenona, Zevas tempļa, Olimpiskā stadiona un senās Agoras teritorijas apskate tika iekļauta kursu programmā, lai gūtu apstiprinājumu kultūras ilgtspējīgai attīstībai. Jaunajā Akropoles muzejā, kur apvienots modernais un antīkais, tika organizēts interesants un saistošs izglītojošs pasākums, kurā mums pasniedza ne tikai grieķu tautas vēstures stundu, bet arī ļāva pārliecināties par to, cik svarīgi šīs zināšanas tiek nodotas jaunajai paaudzei.”

Jūnijā Daugavpils tehnikumā plānota konference, kas būs veltīta starptautisko projektu īstenošanai, kurā mācību mobilitātēs iesaistītie skolotāji vadīs pieredzes darbnīcas. Savu pieredzi prezentēt tiks aicinātas arī citas izglītības iestādes, tādējādi nodrošinot īstenoto projektu ideju ilgtspēju.

Daugavpils tehnikuma ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektu „Izglītība bez robežām: mācīties, kvalificēties, pētīt” (Nr. 2016-1-LV01-KA101-022422) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa