sem school_logo

 

 

Popularizējam Lego robotu labās prakses piemērus

Latvijā izglītības eksperti inženierzinātņu jomu pasludinājuši par prioritāti, kura jāattīsta un kurai jāpiesaista jauniešu interese. Kādreiz Latvijā Lego roboti bija tikai dažviet, tagad robotikas pulciņi ir visā Latvijā gan skolās, gan interešu izglītības iestādēs. Robotikas kustība Latvijā ir ievērojami attīstījusies – no pirmo entuziastu veikuma 2006. gadā līdz uzvarām 2015. gadā starptautiskos konkursos.

1    2   3

 

 

 

 

Daugavpils tehnikums kopš 2015. gada piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Programmēšanas prasmju attīstīšana jauniešiem robotikā” īstenošanā. 7 informātikas skolotāji 2 nedēļu kursos Portugālē apguva Lego robotu konstruēšanas un programmēšanas pamatus. Pateicoties projekta sākotnējai iecerei tehnikums šajā mācību gadā saņēma 11 jaunus komplektus Lego robotu konstruēšanai. Projekta dalībnieki – skolotāji Irēna Dortiņa un Igors Ivanovs – aktīvi un radoši tos sāka izmantot nodarbībās darbā ar topošajiem programmētājiem un datorsistēmu tehniķiem. Interese bija tik liela, ka mēs paplašinājām interesentu loku – iesaistot Lego robotu konstruēšanā un programmēšanā arī citus audzēkņus un skolotājus.

4   5   6

 

 

 

 

16. un 17. martā mūsu tehnikumā notika semināri Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestāžu vadītājiem un informātikas skolotājiem ar mērķi prezentēt projekta rezultātus, lai popularizētu Lego robotu labās prakses piemērus izglītības iestādes vidē.

7   8   9

 

 

 

 

Informātikas skolotāja Irēna Dortiņa pastāstīja par projekta galvenajiem mērķiem, aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Ēriks Oginskis iepazīstināja ar galvenajiem Lego robotikas konstruēšanas un programmēšanas pamatiem, bet Igors Ivanovs demonstrēja izveidotos robotus darbībā. Semināra dalībniekiem tika dota iespēja apgūt pirmās iemaņas, vadot jauniešu uzkonstruētos Lego robotus.

10   11   12

 

 

 

 

Viesi lielu interesi izrādīja par PR-21 grupas audzēkņu Sergeja Fiļipova un Staņislava Grigorjeva izveidoto robotu. Audzēkņi pastāstīja par Lego robota konstruēšanas un programmēšanas pamatiem, kā arī demonstrēja Lego robotu darbībā – konkrētu uzdevumu izpildē. Robotikas elementu izmantošana gan nodarbībās, gan ārpusnodarbību pasākumos dod iespēju attīstīt audzēkņu deduktīvo un algoritmisko domāšanu, kā arī viņu strukturētās domāšanas prasmes.

Semināra laikā pilsētas un novada izglītības iestāžu darbiniekiem bija iespēja apskatīt tehnikuma galvenā mācību korpusa materiāli tehnisko bāzi. Viesi pateicās par saturīgi bagātu izglītojošu pasākumu.

13   14   15

 

 

 

 

Paldies projekta darba grupas dalībniekiem par ieguldīto darbu semināru organizēšanā, vadīšanā un izvērtēšanā.

Maijā Daugavpils tehnikums savās telpās pulcēs visus projekta īstenošanā iesaistītos sadarbības partnerus no Lietuvas, Portugāles un Latvijas, lai izvērtētu projektā paveikto un dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem robotikas prasmju attīstīšanā jauniešiem dažādās Eiropas valstīs.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības projektu “Programmēšanas prasmju attīstīšana jauniešiem robotikā” (Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501) līdzfinansē Eiropas Savienība. “Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa