kopeejais nordplus

 

 

Skolotāji no Lietuvas apgūst pieredzi darbā ar Z paaudzes jauniešiem

Daugavpils tehnikums iesaistījies Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projektā “Izaicinājumi jaunās Z paaudzes mācīšanā”. 16 skolotāji no Lietuvas un Latvijas apgūst labās prakses piemērus darbā ar Z paaudzes jauniešiem.

1   2   3

 

 

 

 

Šodien populāri ķluvuši paaudžu pētījumi, kuros mēģina salīdzināt dažādu paaudžu vērtības, atrast to, kas motivē un virza katru paaudzi. Lai sadarbotos, ir nepieciešams izprast visu paaudžu īpatnības un iemācīties izmantot to unikalitāti darbā ar ikvienu! Z paaudze – mūsu jaunieši – online paaudze, kura augusi un atrodas nepārtrauktā pieslēgumā – 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Vairāk tvīto, nekā tiekas ar draugiem klātienē.

4   5   6

 

 

 

 

21.gadsimtu raksturo informācijas sabiedrības veidošanās, jo šodien visapkārt ir milzīgs informācijas apjoms un nebijuši zinātnes attīstības tempi. Viss apkārt mainās un skolai un skolotājam ir jāmainās līdzi. Mūsdienu skolotājam jāpieņem, ka mūsdienu jaunietis ir savādāks, jo vide, kurā viņš aug, ir savādāka. Mums – skolotājiem – vairāk jāizmanto internetā pieejamos resursus, sociālos medijus, informācijas tehnoloģijas, kas spētu padarīt mācību procesu daudzveidīgāku, interesantāku un interaktīvāku.

Viens no izaicinājumiem jaunajā projektā – skolā ieviest inovācijas: citas mācību metodes, darba formas, mainīt mācību vidi, lai sagatavotu jauniešus dzīvei un darbam sabiedrībā, kurā pastāvīgi notiek pārmaiņas.

No 20. līdz 24.martam Daugavpils tehnikumā viesojās skolotāji no Viļņas, lai iepazītos un izvērtētu inovatīvu mācību metožu pielietojamību un efektivitāti mūsu skolā. Mācību mobilitātes ietvaros skolotāji apmeklēja atvērtās mācību stundas, kuras vadīja skolotāji – Jeļena Dideviča, Artūrs Dauģerts, Jeļena Fedosejeva, Jeļena Sardiko, Nataļja Žemčugova un Maksims Semjonovs. Skolotājiem tā bija iespēja pilnveidot savu profesionalitāti, analizējot savu darbu kopā ar kolēģiem starptautiskā vidē.

7   8   9

 

 

 

 

Skolotājām tika dota iespēja strādāt radošā un aizraujošā darba vidē, apgūstot slapjo filcēšanas tehniku pie mākslinieces Ludmilas Lukjanskas, brošu un piespraužu veidošanu pie amata meistares Ņinas Rudzes un frizūru veidošanas tehniku pie amata meistares Valentīnas Saulītes.

10   11   12

 

 

 

 

Daugavpils pilsētas Domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga un vecākais jaunatnes lietu speciālists Artjoms Pučinskis Jauniešu neformālās izglītības centra telpās dalījās pieredzē par pašvaldības sasniegumiem darbā ar jaunatni.

13   14   15

 

 

 

 

Viesiem bija iespēja apmeklēt Daugavpils universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu un iepazīties ar jauno zinātnieku darba vidi un nākotnes plāniem. Mums bija vienreizēja iespēja tikties ar Daugavpils universitātes zinātņu prorektori, Dr. biol., profesori Inesi Kokinu, astronomijas observatorijas vadītāju, Dr. phys., profesoru Antoniju Salīti un Ekoloģijas institūta direktoru, Dr. biol., profesoru Artūru Škuti.

16   17   18

 

 

 

 

Kultūras programmas ietvaros viesi iepazinās ar ievērojamāko kultūrvēsturisko pieminekli pilsētā – Daugavpils cietoksni, apmeklēja Marka Rotko mākslas centru un Poļu kultūras centru.

19   20   21

 

 

 

 

Maijā Daugavpils tehnikuma 8 skolotāji apmeklēs Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehnisko skolu, apgūstot sadarbības partneru pieredzi Lietuvā. Projekta aktivitāšu noslēgumā paredzēta starptautiska metodiskā konference, kurā, apmainoties ar inovatīvu pieredzi, plānots piesaistīt arī citas skolas.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa