sem school_logo

 

 

Kopīgi izvērtēti projektu darba rezultāti

Daugavpils tehnikums šajā mācību gadā īstenojis 18 dažādas mobilitātes audzēkņiem un skolotājiem. Mobilitātes tika īstenotas gan Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas skolu, profesionālās izglītības sektora un stratēģisko partnerību, gan Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas ietvaros. Starptautiskā konference, kura notika 15.jūnijā, bija veltīta īstenoto projektu izvērtēšanai.

1   2   3

 

 

 

 

Zīmīgi, ka 2017.gadā Eiropa atzīmē ERASMUS+ programmas trīsdesmitgadi. Mūsu labie darbi projektu vidē un starptautiskā konference bija veltīta šim nozīmīgajam notikumam.

4   5   6

 

 

 

 

Visi projektu mobilitāšu dalībnieki svinīgā gaisotnē saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātu un Europass Mobility dokumentu.

7   8   9

 

 

 

 

Par paveikto stāstīja paši projektu dalībnieki - skolotāji, kuri pieredzes apmaiņā stažējās Polijā, Čehijā, Lietuvā, Nīderlandē, Vācijā, Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Grieķijā.

10   11   12

 

 

 

 

Pasākuma darba gaitā savus video sveicienus dalībniekiem bija sagatavojuši projektu koordinatori no Portugāles, Spānijas un Polijas.

13   14   15

 

 

 

 

Konferences viesu vidū bija sadarbības partneri no Daugavpils universitātes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes.

16   17   18

 

 

 

 

Konferences organizatori pateicas visiem, kas piedalījās pasākumā. Paldies par pozitīvi lādēto sadarbību un uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Video sižeti:

Dautkom Televīzija, 2017.gada 19.jūnijā (krievu valodā)

Dautkom Televīzija, 2017.gada 20.jūnijā (latviešu valodā)

Latgales reģionālā televīzija, 2017.gada 27.jūnijā (latviešu valodā)

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa