sem school_logo

 

 

Diskusijas kopā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem

Par kādām profesionālām kompetencēm būtu vairāk jārunā topošo IT speciālistu sagatavošanā? Kā kļūt darba devējam par pievilcīgu kandidātu? Kā jaunietim pareizi plānot savu karjeru? Kā veiksmīgāk organizēt sadarbību starp izglītības iestādi, darba devējiem un sociālajiem partneriem? Uz šiem un citiem jautājumiem Daugavpils tehnikuma organizētajās diskusijās centās atbildēt gan Daugavpils pilsētas darba devēju un sociālo partneru pārstāvji, gan Daugavpils tehnikuma vadība un skolotāji.

1   2   3

 

 

 

 

Diskusiju dalībnieki norādīja, ka ļoti svarīgas ir potenciālo darbinieku spējas iegūtās zināšanas pielietot praksē, iemācīties jaunas lietas, labas svešvalodu zināšanas. Tām pēc svarīguma uzreiz sekoja komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja piemēroties pārmaiņām un tikt galā ar stresu, spēja ieguldīt savā attīstībā, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, iniciatīva, disciplinētība, gatavība uzņemties jaunus darba pienākumus.

Diskusijas tika rīkotas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “IT speciālistu sagatavošana dažādās Eiropas Savienības valstīs” (Nr. 2015-1-LT01-KA202-013479) ietvaros. Tajās gūtās atziņas tiks izmantotas projekta gala atskaites apkopojumā un jauna projekta izstrādē.

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa