sem school_logo

 

 

Daugavpils tehnikums pārstāv Latviju projekta noslēguma konferencē Briselē

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 stratēģiskās partnerības projekta “SEM@SCHOOLS” ietvaros 31.augustā svinīgā gaisotnē Briselē notika projekta noslēguma konference. Latvijas valsti tajā pārstāvēja Valsts izglītības satura centra Sadarbības projektu un programmu nodaļas projektu vadītāja Aina Špaca un Profesionālās izglītības departamenta eksperte Līvija Zeiberte, kā arī Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā padomniece izglītības, jaunatnes un sporta jautājumos Santa Ozoliņa. Valsts izglītības satura centra delegācijas sastāvā no Latvijas konferencē piedalījās arī mūsu skolas projekta dalībnieki - audzēknis Gunārs Umbraško un skolotāja Inta Laurena.

1   2   3

 

 

 

 

 

Projekta vadošais koordinators ir Folinjo pilsētas Studiju centrs (Umbrijas reģions, Itālija) un 9 sadarbības partneri no 7 valstīm. Projekta mērķis ir rosināt domāt ilgtspējīgi, iepazīties ar zaļās ekonomikas principiem, īpašu uzmanību pievēršot skolu ēku energoefektivitātes pasākumiem un audzēkņu izglītošanai par enerģijas taupīšanu.

Projekta noslēguma konference tika organizēta Itālijas valsts Umbrijas reģiona darba telpās Eiropas kvartālā, kas atrodas pie Šūmana apļa. Te izvietotas svarīgākās Eiropas Savienības iestādes –Eiropas Komisijas galvenā mītne un Eiropas Savienības Padomes mītne. Konferenci atklāja Folinjo pilsētas Studiju centra prezidents Mario Margasini, kurš akcentēja, ka šis ir viens no apjomīgākajiem projektiem, ko organizācija jebkad koordinējusi. Kā pastāstīja projekta galvenais koordinators Alteo Valentini, 3 gadu garumā projektā kopumā iesaistījās 80 skolas, 200 izglītības iestāžu darbinieki un 1500 audzēkņi.

4   5   6

 

 

 

 

 

Konferences gaitā projekta rezultātus prezentēja gan valstu koordinatori, gan dalībskolu audzēkņi no Itālijas, Rumānijas un Latvijas. Gunārs Umbraško prezentēja mūsu skolas sasniegtos projekta rezultātus. Malacis, viņš izpelnījās arī projekta galvenā koordinatora uzslavu par labi paveiktu darbu.

Konferences darbam Skype videozvanā pieslēdzās Amerikas Savienoto valstu Delavēras štata senāta pārstāvis Harris B.McDowell III, kurš savā uzrunā dalījās štata pieredzē energoresursu taupīšanas programmu īstenošanā un atzinīgi novērtēja projekta ideju un īstenoto aktivitāšu daudzveidību.

7   8   9

 

 

 

 

 

Tas bija skaists, vērtīgs un ļoti nozīmīgs pasākums pozitīva skolas tēla popularizēšanai Eiropā.

Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības projektu “SEM@SCHOOLS” (Nr. 2014-1-IT01-KA200-002664) līdzfinansē Eiropas Savienība.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Projekta mājaslapa http://www.sematschools.eu

Facebook: https://www.facebook.com/sematschools.eu

Citas publikācijas:

Daugavpils tehnikums pārstāv Latviju projekta noslēguma konferencē Briselē (Latgales Plānošanas reģions) 

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa