sem school_logo

 

 

Grāmatas atvēršanas svētki

Šogad aprit 30 gadi kopš Erasmus+ programmas pirmssākumiem Eiropā. Par godu šim zīmīgajam pasākumam mūsu skolā izdota grāmata “ERASMUS+ programmas projekti Daugavpils tehnikumā”. 28.augustā notika grāmatas atvēršanas svētki, kuros piedalījās Daugavpils tehnikuma skolotāji un vadība.

1   2    3

 

 

 

 

 

Savu pirmo projektu Leonardo da Vinci programmā mūsu tehnikums īstenoja 2000.gadā. Laika posmā no 2000. līdz 2017.gadam, iesaistoties – Leonardo da Vinci, Mūžizglītības un Erasmus+ programmās, pavisam īstenoti vairāk nekā 50 projekti. Projektu aktivitātēs iesaistījušies 152 audzēkņi un 105 skolotāji. Programmu darbības ģeogrāfija ir ļoti plaša – Lietuva, Igaunija, Polija, Somija, Austrija, Šveice, Čehija, Horvātija, Slovēnija, Slovākija, Portugāle, Grieķija, Spānija, Apvienotā Karaliste, Nīderlande, Vācija, Beļģija, Malta, Kipra un Itālija. Sākumā tie bija nelieli projekti – mācību prakse audzēkņiem un pieredzes apmaiņa skolotājiem. Kopš 2015.gada aktīvi darbojamies skolu sektora un stratēģisko partnerību projektos.

4   5   6

 

 

 

 

 

Dalība projektos ir vērtīga pieredze ikvienam projekta dalībniekam – daudzi ir uzlabojuši savas izredzes atrast darbu, guvuši citādu skatījumu uz ilgtspējīgu attīstību, iemācījušies jaunu valodu. Mobilitātes projektiem vienmēr ir bijusi liela nozīme audzēkņu mācību motivācijā, profesionālās izglītības kvalitātes sekmēšanā, skolotāju profesionālajā un personīgajā izaugsmē, starptautiskās sadarbības veicināšanā, kā arī Daugavpils tehnikuma attīstībā kopumā.

Tehnikumam ir senas starptautiskās sadarbības tradīcijas. Internacionalizācijas process notiek šādās jomās: divpusējie un daudzpusējie sadarbības līgumi, piedalīšanās starptautisko izglītības programmu projektos, starptautisko konferenču, profesionālas meistarības konkursu, sporta sacensību u.c. pasākumu organizēšana, starptautiskā sadarbība struktūrvienību un individuālajā līmenī.

7   8   9

 

 

 

 

 

Šobrīd izstrādāts plānošanas dokuments "Profesionālās izglītības kompetences centra ,,Daugavpils tehnikums" internacionalizācijas stratēģija 2017. – 2021.gadam". Daugavpils tehnikums ir iesniedzis pieteikumu Eiropas Komisijas izsludinātajā 2017.gada Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartas (VET Charter) izsludinātajā konkursā. Rezultāti tiks paziņoti 2017.gada septembrī.

18 gadu pieredze projektu darbā, organizējot mobilitātes Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektorā, saistās ar ne vienu vien veiksmes stāstu. Labās prakses pieredzē mēs vēlamies dalīties ar citiem.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Skolas stratēģija – inovācijas kā attīstības iespējas” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022435) līdzfinansē Eiropas Savienība. “Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv. ”

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa