sem school_logo

 

 

Tehnikumā viesojās delegācija no Vācijas

No 18. – 21. septembrim Daugavpils tehnikums uzņēma delegāciju no Vehtas Universitātes, Frizoītes Profesionālās vidusskolas (Vācija) un Daugavpils Universitātes, kura bija ieradusies iepazīties ar jaunu mācību metožu pielietošanu tehnisko mācību priekšmetu mācīšanā.

1   2   3

 

 

 

 

Viesi iepazinās ar Daugavpils tehnikuma materiāli tehnisko bāzi un apmeklēja atklātās nodarbības dzelzceļa transportā (skolotāja Jeļena Fedosejeva), autotransportā (skolotājs Andrejs Macaks), enerģētikā (skolotāja Veronika Platkova un Sergejs Knišovs) un fizikā (skolotājs Andrejs Dortiņš).

4   5   6

 

 

 

 

Vizītes laikā tika apspriesta arī plānotās konferences Vīnē (Austrija) darba programma. Paredzēts, ka novembrī konferencē piedalīsies arī projekta darba grupa – 11 Daugavpils tehnikuma skolotāji.

7   8   9

 

 

 

 

10   11   12

 

 

 

 

Vizītes beigās delegācija apmeklēja Daugavpils cietoksni.

13   14   15

 

 

 

 

Delegācijas pārstāvji – sociālo zinātņu pētnieks Detlevs Lindaus- Banks, tehnisko mācību priekšmetu pasniedzēji Kais Bergemans un Karstens Bartels – atzinīgi novērtēja Daugavpils tehnikuma darbu, veidojot modernu, uz ilgtspējīgu attīstību orientētu Profesionālās izglītības centru.

Paldies projekta darba grupai par teicamu vizītes programmas organizēšanu un īstenošanu.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto projektu “Ilgtspējīga attīstība izglītībā” (Nr. 2015-1-DE-02-KA202-002346) līdzfinansē Eiropas Savienība. “Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa