sem school_logo

 

 

Daugavpils tehnikuma audzēkņi atgriezušies no prakses Spānijā

Laikā no 11.novembra līdz 1.decembrim 5 mūsu audzēkņi praksē stažējās Malagas pilsētas uzņēmumos (Spānija).

Topošie automehāniķi Emīls Ļitovko un Ričards Istomins (uzņēmums “Multiservicio Moreno Nieto”): “Strādājot autoservisā kopā ar spāņiem veicām automašīnu dzinēju demontāžas un montāžas darbus, virsbūves defektāciju un remontu, elektroiekārtu pārbaudi, bremžu regulēšanu, ritošās daļas remontu u.c. darbus. Tā ir ne tikai iespēja strādāt starptautiskā vidē un piemēroties ES darba tirgus prasībām, bet arī uzlabot savas svešvalodas zināšanas, iegūt draugus citās valstīs, iepazīt citas kultūras, iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi.”

1   2   3

 

 

 

 

 

Topošie elektrotehniķi Jevgēnijs Ivanovs, Artjoms Ignatāns un Antonijs Jegorovs (uzņēmums “Amcerezoa”): „Prakse ārzemju uzņēmumā mums deva iespēju attīstīt savas profesionālās kompetences, veicot elektroiekārtu montāžu, regulēšanu un apkopi. Iepazināmies ar elektromontāžas darbu projektu, iemācījamies to lasīt un daļu no projekta realizēt praksē. Bija interesanti pavērot, kā dzīvo cilvēki citā valstī. Pateicoties mūsu skolotājai Aleksandrai Pomitkinai mēs brīvdienās devāmies apskatīt Seviļju un Granādu. Kopumā esam ļoti apmierināti ar praksi.”

1     2     3

 

 

 

 

 

Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt audzēkņiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām, sniegt iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Ilgtspējīga profesionālā izglītība - pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm” (Nr.2017-1-LV01-KA102-035205) līdzfinansē Eiropas Savienība.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa