sem school_logo

 

 

Pieredzes apmaiņas mobilitāte Portugālē

Laikā no 19. līdz 25.novembrim Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne un Projektu nodaļas projektu koordinatore Irina Novikova viesojās Aveiro pilsētā (Portugāle).

Uzņemošā organizācija – Aveiro pilsētas Izglītības attīstības asociācija (dibināta 1998.gadā) atbild par Aveiro profesionālās izglītības skolas, Kvalifikācijas centra un Eiropas informācijas centra darbu. Kopš 2009.gada asociācijai piešķirts starptautiskā standarta kvalitātes vadības sertifikāts ISO 9001: 2008.

1     2     3

  

 

 

 

 

Pieredzes apmaiņas laikā bija iespēja apmeklēt Aveiro Profesionālo skolu, Mario Sacramento v.n. vidusskolu, Aveiro reģiona Kvalifikācijas centru, Uni TEC Tehnoloģiju centru un Koimbras Universitāti.

Erasmus+ projekta pieredzes apmaiņas mērķis ir izzināt Portugāles profesionālās izglītības un apmācības koncepciju, mūžizglītības labās prakses pieredzi un sadarbību ar darba devējiem.

1     2     3

 

 

 

 

  

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Ilgtspējīga profesionālā izglītība - pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm” (Nr.2017-1-LV01-KA102-035205) līdzfinansē Eiropas Savienība.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa